1.FATİHA SURESİ

Fatiha "açan" anlamına gelmektedir. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğundan dolayı böyle adlandırılmıştır. Yaygın olan bir diğer adı da "Ummu'l-Kitab (Kur'an-ı Kerim'in anası)"dır. Daha başka adlarla da anıldığı olmuştur. Yedi ayettir. Bu surenin başındaki besmele de bir ayet sayılmaktadır. Mekke döneminde inmiştir.

1.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

2.Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.

3.(O Allah) Rahman ve Rahim'dir.

4.Hesap gününün sahibidir.

5.(Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

6.Bizi doğru olan yola ilet.

7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.