Manevi temizlenme dönemi

21 Ocak 2023 Cumartesi, Yeni Akit

Türkiye'de "üç aylar" olarak adlandırılan dönem inşallah iki gün sonra başlayacak. Resûlullah (s.a.s.)'ın, "Ey Allah'ım! Bizim için Receb ve Şaban'ı bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır!" diye dua ettiği rivayetlerde bildirilmiştir.

Dünya hayatında nasıl maddi yönden kirlenme oluyorsa manevi yönden de kirlenme olmaktadır. Dolayısıyla maddi kirlenmeyi temizlemeye ihtiyaç duyduğumuz gibi manevi kirlenmeyi temizleme konusunda da duyarlılık göstermemiz gerekir. Aslında günde beş vakit olarak kılınan namazın hakkı verilirse günlük temizlenme ve arınma gerçekleşir. Fakat bazı dönemlerde biraz daha kapsamlı ve geniş çaplı temizlenme ve arınmaya da ihtiyaç duyulur.

Konunun anlaşılması açısından güncel hayatımızdaki temizliklere bakmakta yarar var. Nasıl belli aralıklarla yıkanıp kirlerden arınıyor, üst başımızı temizliyor, evimizdeki kirlenmeleri boya ve badana ile kapatıyorsak, din, ibadet ve ahlâk dünyamızda da böyle bir temizliğe, arınmaya ve boyamızı yenilemeye ihtiyacımızın olduğunu düşünmeliyiz.

Yüce Allah bizi İslâm'la şereflendirince "sibğatullah" yani "Allah'ın boyası" ile boyadı. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda şöyle buyurur: "Allah'ın boyası! Kimin boyası, Allah'ın boyasından daha güzel olabilir?" (Bakara, 2/138) Fakat içinde bulunduğumuz ortam, çevremizdeki uygulamalar, yanlışlıklar bizi de etkiliyor ve üzerimizde taşıdığımız boya kirleniyor. Kirlenen orijinal boya değil bizim üzerimize çektiğimiz boyadır. Onun için tıpkı evlerimizi belli aralıklarla boya badanadan geçirdiğimiz gibi manevi iklimimizde, ibadet, sülûk ve ahlâk dünyamızdaki boyamızı da belli aralıklarla yenilememiz gerekir. Ramazan bunun için belirlenmiş bir arınma, Allah'ın boyasıyla yeniden boyanma dönemidir. Ramazan öncesindeki iki ay da o havaya hazırlık, durumu gözden geçirip eksikleri, kusurları belirleme, teşbih yerindeyse boyanacak yerlere sağlam bir astar çekme dönemidir. Onun için Peygamber (s.a.s.) bu iki aya özel değer vermiş, onları senenin diğer aylarından ayırmıştır.

Yüce Allah, Ramazan'ı bu anlamda özel bir dönem kılmıştır. Onun öncesindeki iki ay ise Ramazan'a, onun havasına hazırlıklı girmek için diğer aylardan farklı tutulmuştur. Bu aylarda ibadetleri artırmak, ahlâki kirlenmelerden temizlenmek ve üzerimizdeki İslâm boyasını yenilemek için çalışmak gerekir.

Ancak bu dönemi değerlendirme konusunda da ölçü Kur'an-ı Kerim, örnek ve rehber Hz. Peygamber (s.a.s.) ve onun sünnetidir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Bugün sizin dininizi kemâle (bütünlüğe) erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." (Maide, 5/3) Bu hüküm ve Resûlullah (s.a.s.)'ın açıklamaları dinin ibadet ve sülûk yönünden kemale erdirildiğini, bütün haline getirildiğini ve insanların ibadetlerinde Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere ve Resûlullah (s.a.s.)'ın uygulamalarına bakmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Ne yazık ki geçmişte bazen dini iyi yaşama çabasıyla yeni uygulamalar eklenmiş, Kur'an ve sünnette örneği olmayan ibadet şekilleri icat edilmiştir. Bunların sevap yönünden bir yararı olmadığı gibi dinî arınmaya da katkısı olmaz. Hatta şu arınma döneminde bu tür bidat ve hurafelerden de arınmak gerekir. Onun için ibadet kastıyla yaptığımız her amelin Kur'an ve sünnetten bir delilinin, ona teşvik eden bir tavsiyenin bulunmasına dikkat etmeliyiz.

Bu vesileyle tüm okuyucularımızın mübarek arınma dönemlerini tebrik ediyor, Yüce Allah'ın bizleri bu aylarda bütün kötülüklerden arınarak O'nun boyasıyla en güzel şekilde boyanmaya muvaffak etmesini diliyoruz. Allah Teala’dan bu mübarek dönemde tüm Müslümanlara ümmet bilinciyle kardeşlik ve dayanışma duyarlılığı kazandırmasını da temenni ediyoruz.

Başta Suriye ve Filistin halkları olmak üzere zulmün ve vahşetin kıskacına alınmış mü'min kardeşlerimizin dertleriyle dertlenme, davalarına sahip çıkma, zulme karşı mü'minlerin yanında durma bilincini kazanma açısından da bu arınma döneminin bir fırsat olarak değerlendirileceğini ümit ediyoruz.