Mısır’da uluslararası iklim konferansı

11 Kasım 2022 Cuma, Yeni Akit

Bugünlerde Mısır’ın turistik Şarmu’ş-Şeyh şehrinde kısaca COP27 olarak isimlendirilen, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı düzenleniyor. Önümüzdeki hafta da Endonezya’nın Bali şehrinde G20 Zirvesi gerçekleştirilecek. G20 Zirvesi öncesi durumla ilgili değerlendirmemizi inşallah müteakip yazımızda yapmaya çalışacağız. Bugünkü yazımızda da İklim Değişikliği Konferansı’yla ilgili bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz.

Bilindiği üzere son yıllarda dünya kamuoyunun iklim değişikliği başlıklı bir gündemi var. Bu konu etrafında muhtelif görüşler ve iddialar ortaya atıldı. Dünyadaki iklim değişikliğinin çok önemli risk faktörlerini oluşturduğu ve buna da küresel ısınma ile küresel soğumanın sebep olduğu konuyla ilgili tespitlerde dile getiriliyor.

Her ne kadar küresel ısı değişikliklerinin doğal bir olay olduğu ve iklim değişikliğiyle ilgili iddiaların da spekülasyon olduğu, bunun arkasında da birtakım projelerin yer aldığı yönünde birtakım komplo teorileri olsa da küresel ısı değişikliğinin sebeplerinin büyük ölçüde, doğal değil beşeri faktörlerden kaynaklandığı görüşü yaygın olan ve uluslararası mekanizmaların bu alandaki çalışmalarına esas teşkil eden görüştür. Dolayısıyla birtakım tedbirlere başvurulması durumunda iklim değişikliğinin yavaşlatılmasının, önlenemeyen değişiklikler karşısında da hazırlıklı olunmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Bundan dolayı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olarak isimlendirilen bir uluslararası sözleşme hazırlandı ve mevcut yönetimlerin onayına sunuldu. Bu sözleşmeye imza atanlar da sözleşmenin tarafları olarak nitelendiriliyor. Bu taraflar bir araya gelip iklim değişikliği ile ilgili durumu değerlendirmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla yıllık konferanslar düzenliyorlar. Konferanslara ülkelerin yöneticilerinin yanı sıra konuyla veya genel anlamda küresel sorunlarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Bu yıl COP27 adıyla düzenlenen konferansa totaliter cunta rejiminin baskısı altındaki Mısır ev sahipliği yapıyor. Bazı aktivistler Mısır’ın insan hakları ihlallerinden dolayı bu yılki konferansı boykot etti. Mısır’da insan hakları ihlalleri önemli sorun olmakla birlikte, bu ülkenin sisteminden kaynaklanan öncelikli sorun gayri meşru cunta yönetiminin saltanatını sürdürmesine rağmen uluslararası mekanizmanın onunla işbirliği yapabilmesidir.

Bazı aktivistler de bu konferansı iklim değişikliğinden ziyade Mısır’daki cunta rejiminin hak ihlallerinden kaynaklanan sorunlara karşı tavırlarını ortaya koymak amacıyla bir fırsat olarak değerlendirmeye çalıştı. O yüzden iklim değişikliğiyle ilgili tartışmalara iştirak amacıyla değil de Sisi cuntasını protesto amacıyla Şarmu’ş-Şeyh’e gittiler.

Bu yılki iklim değişikliği konferansında, son yıllarda muhtelif ülkelerde yaşanan doğal felaketlerin, orman yangınlarının ve buzullardaki erimelerin sürekli artarak devam etmesinin bu konudaki varsayımların doğruluğunu, tehlikenin büyüklüğünü ve gelecek nesillerin kurtarılabilmesi için vakit kaybetmeden bir şeyler yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Bazı yorumculara göre ise Şarmu’ş-Şeyh’te bir araya gelen liderlerin asıl derdi tatil yapmaktı. İklim değişikliğiyle ilgili gündem ve konferans da bunun için bir kılıf oluşturdu.

Gerçi bu liderler tatil yapmak istediklerinde herhangi bir kılıf bulmaya ihtiyaçları yok. Keyiflerine göre istedikleri yerde istedikleri gibi tatil yapma imkanları var ve bu imkanlarını değerlendirmekten çekindikleri de yok. Yorumcuların burada dikkat çekmek istedikleri husus ise konferansa katılanların şimdiye kadarki konferanslarda yaptıkları gibi bu sefer de havanda su dövecekleri ve sorunla ilgili pratiğe dönük bir şeyler ortaya koyacaklarını beklememek gerektiği idi.

Tabii biz konunun uzmanı olmadığımız için konuyla ilgili komplo teorilerinin ne derece inandırıcı olduğu konusunda da bir fikir beyan etme imkanımız yok.