Yusuf El-Karadavi

29 Eylül 2022 Perşembe, Yeni Akit

Dünya hayatı geçicidir. Ne kadar uzun sürse de biteceği kesin olan bir hayatın içindeyiz.

İslam âleminin değerli ilim ve dava adamlarından Prof. Dr. Yusuf El-Karadavi de bir asra yakın süren bir ömrün ardından dünya hayatına veda etti. Allah mekanını cennet eylesin.

Yusuf El-Karadavi ile İstanbul’da, Beyrut’ta, Doha’da, Hartum’da, Cezayir’de, Sana’da ve daha birçok farklı yerde bir araya gelme, görüşme fırsatım oldu. Kendisiyle böyle birçok farklı yerde birçok kez bir araya gelmemizde birinci derecede etkili olan sebep Filistin davasıyla ilgili ortak çalışmalarımızdı.

O, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucusu olduğu gibi aynı zamanda merkezi Beyrut’ta olan Uluslararası Kudüs Müessesesi’nin de kurucuları arasında yer almış ve Mütevelli Heyeti başkanlığını üstlenmişti. Bu müessesenin kuruluşuna öncülük eden dostlarımız beni de kurucular kuruluna dahil ettikleri ve sonrasında da yıllık kongrelerine davet ettikleri için muhterem üstatla bu vesileyle bir araya geliyor, görüşüyorduk. Bunun yanı sıra muhtelif konularla ilgili konferanslarını da takip etmeye çalıştım.

Bir akademisyen olmakla birlikte kendini üniversitenin duvarları içine kapatmamış, kültürel ve sosyal faaliyetlere çok zaman ayırıyordu. Bunu başarabilmesi için de tabii zamanını çok iyi değerlendirmek, kendine ayıracağı zamandan feda etmek zorunda kalıyordu. Bu sebeple diyebiliriz ki 96 yıl süren ömrünü mümkün olduğunca iyi değerlendirmeye, verimli olmak için elinden geleni yapmaya çalıştı.

Geriye çok sayıda ilmi ve fikri eser bıraktı. Yazdığı eserlerin sayısının toplamda 170’i bulduğu hayatıyla ilgili araştırmalarda dile getiriliyor. Eserlerinin birçoğu Türkçeye de tercüme edildi. Ama kitap yazmak onun çalışmalarının sadece bir boyutunu oluşturuyordu.

Aynı zamanda bir akademisyen olması sebebiyle uzun yıllar üniversitede öğrenci yetiştirdi. Ama üniversitede ders verirken halkın geneline yönelik sohbetlerini de ihmal etmedi. Cuma ve bayram hutbeleri okudu.

Çağın en önemli etki araçlarından olan medya organları üzerinden de davet ve bilgilendirme çalışmalarını yürüttü. Düzenlenen televizyon programlarında hem programcıların hem de izleyicilerin şer’i ve güncel konularla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Bunun yanı sıra çok farklı ülkelerde konferanslar vererek hem ilmi konularda hem de Müslümanların çağdaş meseleleriyle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Internetin toplumda etkili olmasıyla birlikte kişisel olarak bu aracı kullanıp konuşmalarının, makalelerinin ve fetvalarının internet üzerinden de takip edilmesini sağladı.

En önemli aktivite alanlarından biri sosyal faaliyetlerdir. Bu alanda birçok çalışmaya katkıda bulunmuştur. Sadece İslam coğrafyasında değil Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde de onların organize olmalarına öncülük etmeye çalıştı. Avrupa’daki Müslümanların ilmi çalışmalarını organize etmek ve buradaki ilim adamlarının kendi aralarında bir irtibat ağı oluşturmalarını sağlamak için gayretlerde bulundu.

Bu alandaki en önemli eserinin ise Dünya Müslüman Alimler Birliği olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir teşkilatın kurulması fikri ona ait olduğu gibi kuruluşuna da öncülük etti ve 16 yıl süreyle başkanlığını sürdürdü. Bu teşkilatın, farklı mezheplerde ve meşreplerdeki ilim adamlarının bir teşkilat çatısı altında bir araya gelmesi ve birbirlerinden istifade edebilmeleri için büyük çabalar harcadı.

Filistin ve Kudüs davasına çalışmalarında özel bir önem veriyordu. Bu konuda muhtelif eserler yazdı, birçok konferans verdi ve çeşitli sosyal faaliyetlerin içinde bilfiil yer aldı.

Davet çalışmalarında itidal çizgisinde kalmaya ve ümmetin tümüne hitap etmeye çalıştı. Ama İslam’ın hayatın tümünü kuşatan bir ilahi nizam olduğu mesajını vermeye özen gösterdi.

Onun bedeni toprağın altına girdi ama eserleriyle, ilmi çalışmalarıyla aramızda yaşamaya devam edecektir. Yüce Allah’tan ona rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bir dileğim de Yüce Allah’ın bana onunla cennette de buluşmayı nasip etmesidir.