BM 77. Genel Kurulu

22 Eylül 2022 Perşembe, Yeni Akit

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, üye ülkelerin resmen temsil edildiği bir meclis sayılır. Bu mecliste üye ülkeleri temsilen sürekli toplantılara katılan daimi temsilciler var. Bunlar büyükelçi statüsündedir. Ancak kararları tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir.

BM’de yılda bir kere devlet yöneticilerinin katıldığı Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. Bu toplantı genellikle Eylül’ün 20'sinden sonraki günlerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 77. Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. 20 Eylül’de başlayan toplantı 26 Eylül’de bitecek.

Yıllık Genel Kurul toplantısına katılan liderler yaptıkları konuşmalarda bir yandan dünyaya mesaj vermeye, bir yandan da kendi ülkelerini ilgilendiren sorunların belli başlılarından diğer dünya ülkeleri liderlerinin de haberdar olması için bilgilendirme yapmaya çalışıyorlar.

Geçen yılki toplantıda tüm dünyanın en önemli ortak meselesi koronavirüs salgınıydı. Bu salgın aynı zamanda ülkelerin ekonomilerine de ciddi zarar vermiş ve ne yönde ilerleyeceği konusunda kimse kesin bir şey söyleyemiyordu. Salgınla ilgili muhtelif komplo teorileri de ortaya atıldı ve sonrasında yaşanan gelişmeler perde arkasında duran gizli ellerin bu salgın üzerinden küresel çapta oyunlar çevirmeye çalıştığını açığa çıkardı.

Bu yılın toplantısında ise salgının ardından patlak veren savaşın sebep olduğu küresel çapta krizler. Tabii bu sıralarda yaşanan krizlerin salgınla da bağlantısı var. Salgın ile savaşın arka arkaya gelmesi krizlerin etki gücünün daha da artmasına neden oldu.

Bunlara ek olarak bazı doğal felaketler yaşanması sıkıntıların boyutlarının daha da artmasına neden oldu. Ayrıca doğal felaketler iklim değişiklikleriyle irtibatlandırılıyor ve bu konuda konuşulanlar, iklim değişikliğinin gerekçesi olarak öne sürülen bazı faaliyetleri yıpratma amaçlı propaganda faaliyetlerinin etkisini artırmasına neden oluyor.

Bir de yeryüzünün artık hızlı nüfus artışını kaldıramadığı ve bu artışın insanlığın geleceği için tehlikeler arz ettiği iddialarını ifsat politikalarına gerekçe yapanların, nüfus artışını önlemek için eşcinselliğin yaygınlaştırılması gerektiği iddiasıyla küresel çapta yürüttükleri kampanyayla, fıtratı bozan bir salgının normalleştirilmesine çalışılması da bir başka krizin habercisi olarak karşımızda duruyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 77. Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada insanlığın çok zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesinin neden olduğu sıkıntılara ve bununla bağlantısı olan gıda krizinin arz ettiği risklere dikkat çekmeye çalıştı. Bu arada tahıl sevkıyatı konusunda Türkiye’nin girişimlerinden de övgüyle söz ederek bunun umut verici olduğunu dile getirdi.

Tabii sorun sadece tahıl sevkıyatı konusunda yaşanan zorluklardan ibaret değil. Son dönemde özellikle enerji krizi başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerini ciddi şekilde etkiliyor. Kriz, bazı ülkeleri doğrudan ambargo yoluyla etkilese de ambargoya maruz kalmayan ülkeleri de enerji kaynaklarının fiyatlarının artması yüzünden piyasa dengelerinin iyice bozulmasından dolayı etkiliyor. Enerji fiyatları tüm sanayiyi doğrudan etkiliyor. Maliyetin artmasına binaen her şeyin fiyatı da artıyor. Bu durumda insanların gelirleri ile giderleri arasında aşırı dengesizlik oluşuyor. Gelir gideri karşılamadığı için insanlar ya tüketim harcamalarında kısma yapıyorlar ki bu da pazarda durgunluğa, üreticinin çarkı döndürmesine yetecek kadar bir gelir elde edememesine ve iflaslara yol açıyor. Ya da borçlanarak ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidiyorlar ki bu da bankaların faiz paylarının artmasına ve böylece bankaların mal varlıkları şişerken vatandaşların fakirleşmesine dolayısıyla eşitsizliğin aşırı derecede artmasına neden oluyor. Bu, aynı zamanda sabit gelirlilerin gelirlerinin bir kısmını belli bir süre için bankalara ipotek etmeleri anlamına geliyor.

Guterres de konuşmasında fiyatların, borç yükünün ve eşitsizliklerin artmasına dikkat çekti.