İmran Han’a yargı baskısı

26 Ağustos 2022 Cuma, Yeni Akit

Bilindiği üzere Pakistan’ın eski başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han’ın hükümeti, verilen gensoru önergesiyle ilgili olarak Pakistan Parlamentosu’nda 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen oylamada, 174 milletvekilinin yani salt çoğunluğun iki fazlasının güvensizlik oyu vermesi üzerine düşmüştü.

Bu olay dünyada ve özellikle de İslam dünyasında bayağı yankılandı. Türkiye’de de medya organlarında İmran Han’a yapılan bir darbe olarak nitelendirildi. Biz o dönemde yazdığımız yazılarda sistemin buna imkân tanıdığını, olayın da bir darbe değil parlamentoda verilen gensoru önergesinin kabul edilmesi olduğunu, bu şekilde bir gensoru önergesi verilmesiyle hükümetin düşürülmesinin de dünyada ilk kez yaşanmadığını dile getirmiştik.

Olayın arka planıyla ilgili görüşleriniz, yorumlarınız ve kanaatleriniz farklı olabilir. Ama söz konusu gensoru önergesi verilmesi ve önergenin parlamentoda kabul edilmesi tamamen prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş bir olaydı. Bu konuyu aylık Ribat dergisinin Mayıs sayısı için yazdığımız dosyada ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık.

İmran Han, hükümetinin düşürülmesinden sonra meydanlara çıkarak maruz kaldığı hadiseyi kendi popülaritesini artırmak ve yeni seçimlere daha güçlü bir şekilde girmek amacıyla değerlendirmeye çalıştı. Bu amaçla seçimlerin tarihinin daha erkene alınması yönünde de taleplerde bulundu. Bu da gayet normaldir ve siyaset sahnesinde iktidar mücadelesi veren bir siyasi liderin hakkıdır.

Fakat ülkede iktidarı ele alan kadro bu kez İmran Han’ı yargı yoluyla sıkıştırmaya başladı. Yargı mekanizması onun 21 Ağustos’ta yaptığı açıklamada polisi ve yargıcı tehdit ettiği iddiasında bulunarak ve bu açıklamasını terörle irtibatlandırarak hakkında dava açılması ve gözaltına alınması kararı verdi.

Ardından İslamabad Yüksek Mahkemesi, gözetim altına alınmasını kefaletle üç gün erteledi. Sonra da avukatının Terörle Mücadele Mahkemesi’ne müracaat etmesi sonucu 100 bin rupi kefaletle gözaltına alınması işleminin 1 Eylül’e kadar ertelenmesine karar verildi.

İmran Han suçlanmasına gerekçe olarak gösterilen konuşmasında, halkı isyana teşvik suçlamasıyla gözaltında tutulan danışmanlarından birine işkence edildiği iddiasında bulunarak, bu yüzden polisi ve yargıyı kınadığını dile getirmiş ve “Size karşı harekete geçeceğiz, hazır olun” diye konuşmuştu.

Mahkeme onun bu konuşmasını polisi ve yargıcı tehdit etme olarak değerlendirip, sözlerini terörle irtibatlandırmak suretiyle hakkında gözaltı kararı vermişti.

Aslında, belirtilen söz çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Buradaki amaç, işkence iddialarının soruşturulması ve ortada bir suç varsa araştırılması, suçluların ortaya çıkarılması ve hakettikleri cezanın verilmesi için harekete geçmek de olabilir. Dolayısıyla sözlerin hemen terörle irtibatlandırılarak, ülkedeki önemli siyasi partilerden birinin lideri hakkında gözaltı kararı verilmesi onun yargı yoluyla sıkıştırıldığını ortaya koyan siyasi bir mesaj niteliği de taşımaktadır. Ama ne yazık ki bu Pakistan’ın bir gerçeğidir ve her dönemde bu tür hadiseler olmuştur.

Ancak Pakistan’da şu an iktidarı elinde bulunduran kadro İmran Han’la siyaset sahnesinde rekabet etmek yerine onu farklı yöntemlerle sıkıştırmaya çalışmakla aslında onun popülaritesini daha da artırmaktadır. O yüzden bu yöntem yanlış bir politikadır.

İmran Han’ın siyasi faaliyetlerinden birtakım açıklar yakalamaya çalışmak suretiyle onu siyaset sahnesinden çekilmeye zorlamak onunla rekabet etmeye cesaret edememe işareti olarak algılanacaktır. Çok basit gerekçelerin ve farklı şekillerde yorumlanabilecek sözlerin onun siyaset meydanına çıkmasının önlenmesi amacıyla değerlendirilmesi çabaları iktidarda olan ekibe siyasi yönden daha fazla zarar verir. Toplum nazarında ise bu kişinin maruz kaldığı bu tür baskılar haksızlık olarak değerlendirilecektir ki haksızlığa uğrayan liderlerin daha fazla ilgi ve desteğe mazhar olduğu toplumsal bir gerçektir.