Amaç Afganistan’ın istikrara kavuşmasını önlemek

3 Aralık 2022 Cumartesi, Yeni Akit

Haberlerde belirtildiğine göre 30 Kasım tarihinde Afganistan’ın Samangan vilayetinin merkezi durumundaki Aybek şehrinde kız öğrencilerin devam ettiği Cihadiye Medresesi isimli bir dini medresede bombalama eylemi gerçekleştirildi. Son verilere göre eylemde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23 oldu. 30 civarında da yaralı vardı. Ölenlerin çoğunluğunu henüz ergenlik çağına ermemiş kız çocuklar oluşturuyordu.

Patlamanın gerçekleştirilmesi için ise özellikle medresedekilerin öğle namazını kıldıkları saat seçilmişti. Olaya şahit olanlardan biri namazın üçüncü rekatında secdeye gittikleri sırada bombanın patladığını ve birden şaşkına döndüklerini, neye uğradıklarını anlayamadıklarını ifade etti.

Resmi olarak eylemin sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak Afganistan hükümeti DAİŞ diye bilinen örgütün sorumlu olduğunu iddia etti. Bu örgüt daha önce Afganistan’da benzer bazı bombalama eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmişti. O yüzden örgütün ülkedeki tüm kalıntılarının tamamen etkisiz hale getirilmesi için yapılan baskılardan dolayı bir intikam eylemi gerçekleştirmiş olması ihtimali var.

Eylem her yönüyle korkunç ve insanlık dışı. En başta hedef olarak bir eğitim kurumu seçiliyor. Eğitim kurumlarının ise savaşlarda dahi güvencede olması, saldırıların hedefi olmaması gerekir. Hedef alınanlar sadece eğitim gören kişiler olmaları sebebiyle değil aynı zamanda çocuk oldukları için masum kişiler. Üstelik kız çocuk olmaları sebebiyle masumiyetlerinin yanı sıra bir de özel korumaya alınması gereken kimseler. Bütün bunlara ilaveten bombalama anı için ibadet saati, insanların namaza durdukları bir an seçiliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki burada sadece bir mekan ve bazı insanlar değil aynı zamanda bütün hukuki, insani ve ahlaki değerler hepsi birden ve planlı bir şekilde hedef alınmış. Böyle bir şeyin “İslam” adına yapılmaya kalkışılması ise aynı zamanda İslam’ın hedef alınması anlamına gelir.

Böyle bir eylemi DAİŞ diye bilinen örgüt yapabilir mi? Yapabilir, çünkü bu örgüt İslam adına değil İslam’la savaşılmasına uygun bir şekilde yapılandırılmış ve kullanılan bir örgüttür. Ama ne yazık ki bu örgütün salladığı bayrağın rüzgarına kendilerini kaptırarak, bilgi ve bilinçten yoksun sadece insanı sarhoş eden birtakım duygu ve heyecanların tesirine kapılarak örgütün saflarına katılan birçok kişi oldu.

Aynı zamanda örgütün yapısı her türlü sızmaya müsait bir kalbur niteliğinde olduğundan bütün kirli hesapların, karanlık işlerin çevrilmesi için kullanılmaya da açık olduğunu dikkatten uzak tutmamalıyız.

Afganistan’da işgale son verilmesinden sonra bu ülkede yeni sistemin tüm ülke genelinde kontrolü sağlamasını ve istikrarlı bir yapının oturtulmasını istemeyen bazı karanlık güçler her ne kadar işgal güçlerini çekmek zorunda bırakılmış olsalar da yeni yapılanmaya karşı sinsi savaşlarını farklı yöntem ve araçlarla sürdürüyorlar.

30 Kasım tarihinde bir medresede gerçekleştirilen ve 23 kişinin ölmesine, 30 kişinin yaralanmasına sebep olan bombalama eylemi Afganistan’da işgale son verilmesinden bu yana yaşanan ilk bombalama eylemi değil. Daha önce de ciddi sarsıntılara yol açan bombalama eylemleri gerçekleştirildi. Bunların birçoğunu da sözünü ettiğimiz örgüt üstlendi.

Tabii örgüt kimin mü’min kimin kafir olduğuna hükmetme konusunda Allah’ın bütün yetkileri kendisine verdiğini, küfrüne hükmettiği kişileri ise çocuk büyük demeden katletmenin mümkün hatta gerekli olduğunu düşündüğünden bu türden eylemleri üstlenmeyi de çoğu zaman, en azından kendi elemanlarına bir şecaat arzı olarak değerlendiriyor.

Ama dediğimiz gibi karanlık ve kirli savaşları organize eden küresel güçler açısından kullanılmaya son derece müsait kalbur tarzı yapısı da bu örgütün, herhangi bir ülkedeki istikrar ve düzenin bozulması ya da oturmasının engellenmesi için yürütülen savaşlarda kullanılmasına imkan veriyor. Afganistan’daki bu tür eylemlerin asıl amacı ise bu ülkede istikrarın sağlanmasını ve sistemin oturmasını engellemektir.