Bayram sohbeti

9 Temmuz 2022 Cumartesi, Yeni Akit

Bugün Allah’ın izniyle Hicri 1443 yılının Kurban bayramını idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm okuyucularımızın ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyor, tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah mutluluk ve huzur içinde tekrarını nasip etsin inşallah.

İnsanlık tarihinde çok değişik vesilelerle bazı günler özel günler ittihaz edilmiştir. Bu günlerde insanlar bir bakıma yaşadıkları sıkıntılara ve zorluklara ara vererek sevinç ve mutluluk içine girmek isterler.

Bu tür özel günler içinde dinî temellere dayananlar önemli bir konuma sahiptir. Öyle ki hayatlarında çok fazla dini duyarlılık olmayanların bile çoğu, içinde bulundukları toplumların bu tür bayramlarıyla ilgili geleneklerine ve etkinliklerine katılarak bayramın havasını yaşamaya önem verirler.

Kurban bayramı da Müslümanların dini hayatlarında özel yere sahip olan iki bayramdan biridir. Bu bayram da adını ve anlamını kurban kesilmesi işleminden almaktadır.

"Kurban" yakınlaşma anlamına gelir. Aslında ibadetlerin tümü Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasının kazanılması amacıyla yapılır. Ancak kurban kelimesi Türkçede zaman içinde özel anlamda Allah rızası için kesilen hayvanlar hakkında kullanılan bir terim olmuştur.

Kurban bayramı dönemi aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinden insanların bir araya gelmesine vesile olan hac zirvesinin gerçekleştirildiği bir dönemdir.

Son iki yıldır, koronavirüs salgını gerekçesiyle yapılamayan bu zirve bu yıl yine biraz kısıtlı sayıyla olsa da bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Hac zirvesinde insanları bir araya getiren ortak özellik Müslüman kimliğidir. Burada esas olan bu insanları bir araya getiren ortak kimliktir. Birilerinin Müslümanları parçalamak amacıyla kullanmaya çalıştığı kimlikler ikinci planda kalmaktadır.

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Şüphesiz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse benden sakının." (Mu'minun, 23/52) Bir başka âyeti kerimede de şöyle buyurmaktadır: "İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin." (Enbiya, 21/92)

Burada Müslümanların ümmet olarak bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte, her zaman birbirleriyle dayanışma içinde olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Zaten sömürgeci güçlerin Müslümanlar üzerinde dünyevi üstünlük sağlamaları ve onları siyasi yönden hâkimiyet altına almaları da ümmet şuurunun zayıflatılmasından sonra olmuştur. Ümmet bilincinin kaybedilmesinde en etkili akımın da kavmiyetçilik akımı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bugün Müslümanların en azından birbirlerini tanıma, aralarında daha sıkı bağlar kurma ve evrensel İslâmi düşünceyi yaygınlaştırma çabaları içine girmeleri ümmet şuurunun yeniden canlanmaya başladığını göstermektedir. Bunun yanı sıra baskı ve zulüm altındaki Müslümanlara maddi ve manevi yönden yardımcı olma ihtiyacı da bu şuurdan kaynaklanmaktadır. Fakat hiçbir zaman gelinen noktanın son nokta olduğunu düşünmemek, sürekli ileriyi hedeflemek, her gün bir adım daha ileri geçmeye çalışmak gerekir.

Kurban bayramının İslâm'daki ümmet bütünlüğünün hayata yansıtılması açısından özel yeri ve anlamı var. Bu bayramda ifa edilen hac ibadetiyle Müslümanlar, üzerlerindeki tüm bölgesel işaret ve sembolleri çıkararak aynı ümmetin mensubu olmalarını ifade eden beyaz giysileriyle bir ahiret provası yaşıyorlar. Kurban kesilmesi ise hem Allah'a karşı kulluk görevinin yerine getirilmesi hem de Müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşlik bilincinin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Kurban kesme işi bir dayanışmadır. Bu sebeple kesilen kurbanların etlerinin kesen aileye, komşulara ve yoksullara verilmek üzere üç paya ayrılması sünnet kılınmıştır. Ama bugün bizden uzak beldelerde, oldukça zor şartlarda hayatlarını sürdürme ihtiyacı duyan mü'min kardeşlerimiz var ve onlara kestiğimiz kurbanlardan bir parça ayırıp gönderme imkânımız yok. O insanlara ancak kurbanlarımızı kendi beldelerinde kestirmekle yardımcı olabiliriz.