Tunus diktatöründen şimdi de yargıçlara darbe

3 Haziran 2022 Cuma, Yeni Akit

Bölgesel ve küresel güçlerin pohpohlamasıyla, içeride de halka siyasi özgürlüğünün verilmesini kendi açılarından tehlikeli olarak gören birtakım siyasi oluşumların desteğiyle iyice gaza gelen Kays Said, aşama aşama tek adam diktatörlüğünün bütün kazıklarını sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Başlangıçta halkın seçtiği üyelerden oluşan parlamentoyu devre dışı bırakan ve ondan güvenoyu almış hükümeti görevden alan bu diktatör, Anayasanın kendisine verdiği yetkileri kullandığını söylüyordu. Anayasa profesörü olması sebebiyle kendisinin bu işten anladığı havasıyla istediği maddeyi kafasına göre yorumlama arsızlığı yapmaktan çekinmiyordu. Oysa ülkede hukuktan anlayan ve Anayasayı bilen tek kişi o değildi. İşin uzmanı birçok kişi vardı ve onlar, bu adamın kendisine gerekçe olarak kullandığı Anayasa maddesinin nasıl çarpıtıldığını akıl sahiplerinin gözlerinin önüne koydular.

Bunun üzerine diktatör mevcut Anayasanın işine yaramadığını itiraf edip, “Anayasa beni bağlamaz” diyerek onu da rafa kaldırdı ve kendisinin iki dudağının arasından çıkan her sözün yasa olduğu imajı vererek tam bir totaliter zihniyetle ülkeyi yönetmekte ısrarlı olduğunu açıkça ortaya koydu.

6 Şubat 2022 tarihinde de Yüksek Yargı Konseyi’ni feshettiğini açıkladı. Bu konseyi feshetmesinin amacı, kendisinin herhangi bir yargı organı tarafından denetlenemeyeceği, kendi kararlarının ve tercihlerinin tüm yargı kurumlarının ve hukukun üstünde olduğu, kendisinin hukuka değil hukukun kendisine uymak zorunda olduğu mesajı vermekti.

Diktatörün Yüksek Yargı Konseyi’nin feshi kararı vermesinin hemen ardından güvenlik güçleri de binasını kapattılar. Üstelik bu kurumu, yargının içine sızan bazı suçluları devre dışı bırakmak ve herkesin adalet önünde eşit yargılanmasını sağlamak amacıyla feshettiğini ileri sürdü. Bu konuda ileri sürdüğü gerekçeler, hükümete ve Meclis’e darbe yaparken Anayasanın kendisine verdiği yetkileri kullandığını söylemesine benziyordu.

Tunus’un yeni diktatörü 1 Haziran 2022 Çarşamba günü de, yolsuzluk, gizli anlaşmalar yapma ve teröre karışma şüphesiyle yargılananların suçlarını örtbas etme ithamıyla 57 yargıcı bir kalemde görevden aldı. Oysa onların görevden alınabilmeleri için en azından haklarında soruşturma açılması, haklarındaki iddiaları ispata yetecek delillerin toplanması ve bunun da hukukun mantığına göre yapılması gerekir. Ama dediğimiz gibi Tunus’un yeni diktatörü kendisini hukukun da üstünde görüyor ve ona göre kendi zan ve şüpheleri yargıçları mahkum etmeye yetecek delil sayılabilir.

Gerçekte onun için önemli olan zan ve şüpheler de değildir. Tüm yargı kurumlarına ve görevlilerine kendisinin telkin ve işaretlerine göre mahkeme kararları vermek zorunda oldukları, bunu yapmayanların kapı dışarı edilmesinin hiç de zor olmadığı mesajı vermek istiyor. Çünkü kararlarına her ne şekilde olursa olsun muhalefet edenleri sadece politik yönden dışlamakla yetinmek istemiyor. Onları aynı zamanda yargı kurumları vasıtasıyla da mahkum etmek ve suçlamalarına “yargı” kılıfı geçirmek istiyor. Bunu başarabilmesi için de “bağımsız yargı”yı tamamen izale etmek, aynen Mısır’da olduğu gibi uzaktan kumanda edilebilen, istihbarattan veya bizzat diktatörden gelen talimatlara göre mahkeme kararları veren bir yargı mekanizması oluşturmak istiyor.

Görevden alınan yargıçların arasında bazı önemli yargı kurumlarının başkanları ve üst düzey yargıçları da var.

Ülkedeki siyasi oluşumlar, yaptıkları açıklamalarda diktatörün hiçbir soruşturma yapmadan ve hukuki sürecin işlemesine fırsat vermeden, sadece kişisel şüphelere dayalı olarak bu kadar yargıcı görevden almasının tamamen hukukun mantığına aykırı olduğunu dile getirdi. Ancak diktatör Said açısından artık hukukun herhangi bir anlamı yok. Onun için önemli olan önünde el pençe divan duran ve göndereceği tüm talimatları tereddütsüz yerine getiren, kendisi gibi Anayasayı ve yasaları keyfi bir şekilde yorumlamakta ve çarpıtmakta sakınca görmeyen bir kadro oluşturmak.