Yemen’de Başkanlık Konseyi süreci

8 Nisan 2022 Cuma, Yeni Akit

Yemen’de 7 Nisan Perşembe sabahı, bir Başkanlık Konseyi oluşturulduğu ve Cumhurbaşkanı Abdurabbih Mansur Hadi’nin tüm yetkilerinin bu konseye devredildiği açıklandı. Böylece uluslararası platformda Yemen’in meşru yönetimi kabul edilen Aden’deki otoritenin başkanlığı bir konseye devredilmiş oldu.

Konseyin cumhurbaşkanının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olacağı, devletin siyasi, askeri ve güvenlikle ilgili tüm işlerini organize etme konusunda tam yetki sahibi olacağı belirtildi.

Konsey sekiz kişiden oluşuyor. Başkanlığına Reşad El-Uleymi tayin edildi. Diğer üyeleri ise Sultan Ali El-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zer’a, Osman Hüseyin Meceli, Ayderos Kasım Ez-Zubeydi, Ferac Süleyman El-Bahseni ve Abdullah El-Uleymi Bavezir isimli şahıslar.

Verilen bilgilere göre, oluşturulan Başkanlık Konseyi’nin ülkedeki krizin ve çatışmanın siyasi yoldan çözümü için görüşmeler yapma, strateji belirleme yetkisi de olacak.

Hadi, görev ve yetkilerini heyete devretmeden önce aynı zamanda bir Danışma ve Uzlaşma Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu komitede değişik çevrelerden üyeler yer alacak ve Başkanlık Konseyi’nin işlerini kolaylaştırma, ülkedeki ulusal güçleri birleştirip bir ittifak oluşturma, iç çatışmanın son bulması için ortamı hazırlama amaçlı çalışmalar yapacak.

Hadi, aynı zamanda İsmail Ahmed El-Vezir’in başkanlığında alanlarında uzman kişilerle bir Hukuk Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu komitenin görevi de Başkanlık Konseyi’nin çalışma düzeni, uyması gereken kurallar ve nizam, Danışma ve Uzlaşma Komitesi’nin çalışma düzeni konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, yazılı metinleri oluşturmak olacak.

Hadi, bütün bu konularda Anayasanın kendisine verdiği yetkileri kullanarak karar verdiğini söyledi. Alınan kararların ve yapılan düzenlemelerin aynı zamanda Yemen’le ilgili Körfez Girişimi yürütme mekanizmalarının ilgili maddelerine dayandığını ifade etti.

Aden’deki siyasi otoritenin arkasında duran Suudi Arabistan, Hadi’nin bir Başkanlık Konseyi oluşturma ve yetkilerini bu konseye devretme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Zaten Hadi’nin böyle bir kararı, Suudi Arabistan’a danışmadan ve onun onayını almadan vermiş olamayacağını tahmin etmek mümkündür. Muhtemelen Suudi Arabistan artık Hadi ile yola devam etmenin zor olduğunu, dolayısıyla böyle bir formüle başvurulmasının faydalı olabileceğini düşünmüştür.

Suudi Arabistan aynı zamanda oluşturulan Başkanlık Konseyi’nden, Yemen’deki krizin çözümü ve iç çatışmaların sonlandırılması için BM gözetiminde Husilerle siyasi görüşmeleri başlatmasını istedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Konsey’in üyelerini kabul ederek ülkesinin kendilerine destek vereceğini ve Yemen’de yeni bir sayfa açılması için yardımcı olacağını ifade etti.

Bu arada Suudi Arabistan, Aden’deki yönetimin elini ekonomik yönden de güçlendirmek için 3 milyar dolar acil yardımda bulunacağını açıkladı. Bunun 300 milyon dolarının BM’nin, ülke halkının zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ve durumunun kısmen iyileştirilmesi amacıyla belirlediği insani yardım projesinde kullanılacağı belirtildi.

Diğer yandan, Yemen’deki savaşın karşı tarafının başını çeken Husi örgütü ise yapılan değişiklikle ilgili açıklamasında bunun yasal olmadığını ileri sürdü. Husi örgütü zaten bu yönetimle savaş halinde olduğu ve onu tanımadığı için onun yaptığı düzenlemenin yasal olmadığı yönünde açıklamada bulunması da tabiidir.

Asıl önemli olan bu değişikliğin ülkedeki krizin ve halkın ciddi şekilde yıpranmasına sebep olan iç savaşın sonlandırılması konusunda herhangi bir yarar sağlayıp sağlamayacağıdır. Bu açıdan bakıldığında, Hadi artık yeterince yıpranmıştı ve ülkede yeni bir düzenleme yapılmasının olumlu bir hava oluşmasına imkan sağlaması umulur, diyebiliriz. Fakat savaşın iki tarafı olduğu için bu olumlu havanın sahaya taşınabilmesi için karşı tarafın da uzlaşmaya yaklaşmasına, sorunun masa başında çözümü için gerekli adımların atılmasına ihtiyaç var.