Kadınlara ehliyet yasağından kadın rallisine

24 Mart 2022 Perşembe, Yeni Akit

Suudi Arabistan’da Haziran 2018’e kadar kadınların ehliyet alması yasaktı. Şu anki kral Selman bin Abdülaziz’in 27 Eylül 2017’de aldığı bir karara binaen, Haziran 2018’den itibaren bu yasak kalktı ve kadınlar da ehliyet almaya ve araç kullanmaya başladı.

Bu tabii çok ilginç bir yasaktı, ama “şer’i fetva”ya dayandırılıyordu. Tabii böyle bir “şer’i yasak” koyma yani “haram belirleme” konusunda usûl ve anlayış hatası olması, Allah’ın haram kılmadığını birtakım kişisel yorumlardan hareketle insanların haram edebileceği anlayışı bu tür garip yasaklar konulmasına kadar varabiliyor.

Oysa bugünün arabası, dünün devesi veya atıdır. Kur’an-ı Kerim’de kadınların binekleri tek başlarına kullanmaları ve onların sürücüsü olmaları konusunda bir yasak bulunmadığı gibi Hz. Peygamber (a.s.)’in uygulamalarına bakarak da böyle bir yorumda bulunma ve bu tür yasak getirme imkânı yoktur.

Neyse, Suudi Arabistan yıllar süren bu yasağın tutarsız ve dayanaksız olduğunu sonunda anladı ve Haziran 2018’den itibaren kadınlar da ehliyet almaya başladı.

Yakın zamana kadar kadınlara ehliyet vermeyen bu ülke geçtiğimiz günlerde “Ralli Cemil”, İngilizce yazılışıyla “Rally Jameel” ve Türkçe karşılığıyla “Güzel Ralli” adı verilen, tamamen kadınlara özel bir yarış düzenledi.

Bir yanda Rusya, Ukrayna’nın altını üstüne getirirken, Yemen’de devam eden savaş yüzünden insanlar açlıktan ölürken, arka planı henüz tam çözülememiş ve üzerinde çeşitli komplo teorileri üretilen “salgın” etrafındaki korku senaryolarının bir türlü son bulmaması sebebiyle, insanlarımız şu temiz bahar havasında bile ağızlarını çift kat maskeyle bağlamak suretiyle Allah’ın kendilerine verdiği temiz havayı nefislerine haram etmeye devam ederken bir yerlerde de ralli mi düzenleniyor, diye sormaya gerek yok. Bir yanda her ne kadar tüm insanlığı sarsan olaylar yaşansa da bir yanda da hayat bir şekilde devam ediyor.

Hız yarışından ziyade seyir ve yol bulma yarışı niteliği taşıyan çöl rallilerinin hemen her yıl düzenlendiği Suudi Arabistan’da sadece kadınlara özel ralli ise, 16-19 Mart 2022 tarihlerinde üç gün süreyle ilk kez düzenlendi. Yarışa 15 ülkeden her biri iki kişiden oluşan 34 ekip katıldı.

Bu yarış Suudi Arabistan’ın birtakım dogmatik yasaklardan kurtulma ve toplumsal hayatı yeniden düzenleme konusunda başlattığı modernleşme sürecini hızla sürdürdüğünü gösteriyor.

Ama ne yazık ki bu ülkede düşünce ve inanç özgürlüğüne karşı konulmuş yasakların kaldırılması, hukuku ve adaleti değil gücü esas alan yargı anlayışının değiştirilmesi, toplumun yönetimi sorgulayabilmesinin önünü tamamen kapatan totaliter diktatörlüğe son verilmesi konusunda ise hiçbir ilerleme yok.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (KİK), Katar’a uyguladığı abluka tamamen kaldırıldığı halde, abluka kararının verilmesi aşamasında meselenin diyalogla çözülmesi önerisinde bulunmasından dolayı hapse atılan ıslahatçı ilim adamlarından Selman El-Avde özgürlüğüne kavuşturulmadı. Sadece o değil onun gibi, Sahve (Uyanış) Hareketi mensubu olmakla suçlanarak hapse atılmış olan onlarca ilim adamı da hayatlarını zindanların duvarları arasında sürdürmeye devam ediyor.

Uzun yıllar Hamas’ın Suudi Arabistan temsilciliğini yapan, ama sonra İsrail işgal rejiminin talimatıyla zindana atılan ve bugün muhtelif hastalıklarından dolayı özel bakıma ihtiyaç duyan seksen yaşın üstündeki Muhammed El-Hudari ile oğlu Hani de hapiste tutuluyor. Bu kişilerin mahkum edilmelerinin tek sebebi ise Filistin davasını temsil etmeleri ve işgal altındaki topraklarda mağdur edilen insanlara yardımcı olmaya çalışmaları.

İşin gerçeğinde insanı insan yapan değişim, vitrini ve dışa yansıyan imajı değiştirmekle gerçekleşmez. Asıl değişimin kalplerde ve zihinlerde gerçekleşmesi gerekir. Bu da en başta haklara riayet ve özgürlüklere saygıyla başlamalıdır. Kafalar değişmemişse kıyafetleri değiştirmekle gerçek anlamda bir değişim sağlanmış olmaz.

Ziya Paşa boşuna dememiş:

Zerduz palan ursan eşşek yine eşşektir