Putin, tüm insanlığa savaş açtı

25 Şubat 2022 Cuma, Yeni Akit

Rusya’nın, Ukrayna ile ilgili gerginliği savaşa dönüştürmesi çok büyük bir çılgınlıktır. Bu savaştan bütün insanlık zarar görecektir. Tüm insanlığın zarar göreceği savaştan Rusya’nın kârlı çıkacağını düşünen bir liderin büyük hayaller kurarak, macera peşine takılan ve etrafını saran bütün ülkeleri ateş çemberine çeviren Hitler’den farkı yoktur.

Ne yazık ki ABD ve Batı’nın bu konuda çok laf tüketmelerine rağmen fiiliyatta Putin’i geri adım atmaya zorlayacak bir şey yapamamaları da onu cesaretlendirmiştir. O yüzden son dönemde medya bu konuyu adeta toplumları zihnen savaş ve işgale hazırlar bir biçimde gündemde tutarken ABD ve Batı’nın sergilediği tavrın büyük ölçüde sözden ibaret kalması ve Rusya’nın her an işgali başlatabileceği havası estirilmesi Putin’in savaş ihtimalinin uluslararası çaptaki yansımalarının boyutlarını tahmin etmesinde ve karşılaşacağı tepkinin ne boyutta olacağını keşfetmesinde işine yaramış, böylece onun işini kolaylaştırmıştır.

Ama artık bu aşamadan sonra insanlığın geleceğini düşünen herkesin silkinmeye ve yanılgılarını görmeye ihtiyacı var. Biz de Rusya’nın stratejik hesaplarını, kendi açısından da büyük riskler taşıyan tehlikeli bir savaşa dönüştürmeyi tercih etmeyeceği tahmininde bulunmakla yanıldık. Bunun sebebi, Putin’in savaştan zarar görebilecekleri düşünebilecek kadar insani değerlerden nasibinin olduğu yönünde bir iyimserlik içinde olmamız değil savaş kararı vermeden önce uluslararası çaptaki siyasi ve sosyal dengeleri de göz önünde bulunduran stratejik hesaplar yapacağı, kendi ülkesine yönelik olumsuz yansımalarını dikkate alacağı beklentisi içinde olmamızdı.

Gelinen durum, Putin’in maceralarının ve kirli hesaplarının büyüyen bir tehlikenin kaynağı haline geldiğini gözler önüne serdi. Böyle bir zihniyetin yarın nerede ne gibi tehlikeli bir hesapla insanlığın karşısına dikileceği tahmin edilemez. O yüzden bu tehdit karşısında insanlığın ortak bir tavır sergilemesi zorunlu hale gelmiştir. Ama bu konuda, savaşın daha da büyümesine ve tehlikenin sahasının genişlemesine yol açacak yanlış hesapların da yapılmaması büyük önem arz ediyor.

Putin’in böylesine tehlikeli bir savaşı başlatmayı göze almış olması, artık onun kafasında neler olabileceğini ve bundan sonra nasıl bir tavır sergileyeceğini tahmin etmeyi de zorlaştırıyor. Dolayısıyla onun taşkınlığının ve saldırganlığının önüne geçilmesini sağlayacak bir güç birliğine ihtiyaç var. Çünkü böylesine maceracı bir kafanın saldırgan tutumuna nerede nokta koyacağı bilinemez. Bu gibilerin Cengiz Han ve Hitler kafasında olması, onları kendilerine örnek almış olmaları hiç de ihtimal dışında değildir. Güçlü olduklarına inanır ve karşılarına çıkanların kendilerini durduramayacakları kanaatine varırlarsa hedefi bayağı uzakta görebilirler.

Savaş fitilinin çekilmesi zaten tüm dünyada büyük bir çalkantıya sebep oldu ve kısa süre içinde dursa bile yol açtığı tahribatın, yıkımın, çalkantının etkisi daha epey bir süre devam edecektir. Savaşın devam etmesi ise felaketin her geçen gün biraz daha büyümesi, sadece bölge ülkelerinde değil tüm dünyada etkisini göstermesi sonucunu doğuracaktır.

Bütün insanlığın büyük zorluklar yaşamasına sebep olan “salgın” felaketinin ardından Rusya liderinin böyle bir maceranın içine atlaması zorlukların daha da büyümesine neden olacak. O yüzden Putin, sadece Ukrayna’ya değil tüm insanlığa savaş açmış durumdadır. Böyle bir savaşa karar verebilen kişinin de insani değerlerden tamamen soyutlanmış olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Putin’in sınır tanımaz saldırganlığına karşı çıkmak, onun önünün kesilmesi için mümkün olanın yapılmasına yardımcı olmak bütün insanlığın görevi olmalıdır.