El-Arabiyye mi Es-Sihyoniyye mi?

15 Nisan 2021 Perşembe, Yeni Akit

Suriye’de halk ayaklanmasının başlamasından iki veya üç yıl önce bir Şam seyahatim esnasında o sıralarda orada ikamet eden Adem Özköse kardeşimizin öncülüğünde, Brezilya'dan gelmiş bir Müslümanı evinde ziyaret ederek uzun sohbet etmiştik.

Bu zat bir zamanlar ülkesinde papazmış ve adı da İsrail Komis Duı Santos imiş. Sonra İslâm'la tanışıyor ve Allah'ın vahiyle bildirdiği gerçek tevhid dininin İslâm olduğuna inanarak Müslüman oluyor, adını da Hacı İsmail diye değiştiriyor.

Bu zat Şam'a gelmeden önce, babasının arkasına sığındığı sırada işgalci siyonist askerler tarafından öldürülen Muhammed Cemal ed-Durre adlı çocuğu yahudi, onu öldürenleri de "Filistinli teröristler" olarak bildiğini söylemişti. Çünkü ülkesinde medyaya siyonistler hükmediyormuş ve Filistin'le ilgili gerçekleri böyle ters yüz ederek kamuoyuna aktarıyorlarmış.

18-19 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da "Medyada Filistin; İmkânlar ve Engeller" konulu bir uluslararası sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda düzenlenen panellerin birincisi "Siyonizmin Yalanlarıyla Yüzleşmek" başlıklı idi. Bu panelde konuşan ve Amerika'da ikamet eden Usame Ebu Raşid adlı araştırmacı Amerikan medyasının Filistin'le ilgili gerçekleri nasıl ters yüz ettikleri hakkında ilginç örnekler verdi. Özetle söylemek gerekirse Amerikan kamuoyunun işgalci askerlerin öldürdüğü Filistinli çocukların çoğunu yahudi çocukları olarak bildiklerine ve onları Filistinli teröristlerin öldürdüklerine inandıklarına dikkat çekti.

Gerçekleri ters yüz etme oyunu tabii yeni başlamadı. Bunun Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var. En bâriz olanı da tecavüzden kaçan Yusuf (a.s.)'un tecavüze kalkışmakla suçlanmasıdır.

Türkiye’de de keçisi çalınan müftü hakkında, yalanlarıyla ve iftiralarıyla meşhur bir gazetenin “Müftü keçi çaldı” diye haber yayınlaması tarihe geçmiş bir olaydır.

Arap dünyasında siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin başlatılmasında propaganda cephesini oluşturan medya organlarının başında gelen bir televizyon kanalı var. Resmi adı El-Arabiyye. Bu kanal Suudi Arabistanlı sermayedarların elindeki bir şirkete ait. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinden yayın yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde, uzun yıllar siyonist işgal rejimi zindanlarında kalan ve bu süre içinde işgalciler tarafından muhtelif insanlık dışı muamelelere, işkencelere maruz kalan, tedavisiyle de ilgilenilmemesi sebebiyle psikolojik sorunlar ve hafıza kaybı yaşayan Mansur Eş-Şehatit adlı bir esir serbest bırakıldı. Ancak bu kişi yaşadığı psikolojik sorunlar ve hafıza kaybı yüzünden, evine döndüğünde kendi annesini bile tanıyamadı.

Fakat El-Arabiyye kanalı, siyonist medya organlarından önce harekete geçerek bu şahsın cezaevinde, Hamas mensubu arkadaşları tarafından fiziki şiddete maruz kalması sebebiyle bu sorunları yaşadığını ileri sürdü. Maksadı siyonist katilleri ve işkencecileri temize çıkarmaktı.

Oysa siyonist işgal rejiminin yasalarının Filistinlilere işkence yapılmasına izin verdiği ve işgal rejimi zindanlarında uygulanan insanlık dışı, vahşi işkencenin ilk mağdurunun da Mansur Eş-Şehatit olmadığı bilinen bir gerçektir. Zindanlardaki Filistinli esirler ise sürekli dayanışma içindedirler ve aynı hareketin mensupları değil farklı hareketlerin ve oluşumların mensupları bile birbirine sahip çıkar, sıkı sıkıya destek verir; herhangi bir şeye karar verdiklerinde tam bir dayanışma içinde olurlar.

Mağdur esirin annesi ve kardeşi başta olmak üzere bütün aile efradı siyonist katillerin ve işkencecilerin sözcülüğünü yapan El-Arabiyye kanalına şiddetle tepki gösterdi. Annesi: “Oğlum Mansur, tek kişilik hücrelerde tecrit edilmişti, işgalciler tarafından psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldı ve karanlık zindanların gölgesinde yaşamak zorunda bırakıldı. İsrail’in elemanları çocuğuma işkence yaptı.” diye konuştu.

Siyonist işgalcilerin ve işkencecilerin sözcülüğünü yapan kanalın aslında ismini de yüklendiği göreve uygun bir şekilde değiştirmesi gerekir.