Boykotun tesiri

29 Ekim 2020 Perşembe, Yeni Akit

İnsanların inançları gereği saygı duyduğu kişilerin ve değerlerin açıktan küçümsenmesi, onlarla alay edilmesi ve onların aşağılanması bir eleştiri tarzı değil seviyesizliktir. Ama bu, şeytanın askerlerinin sürekli yaptığı bir iştir ve Kur'an-ı Kerim'de onların bu tutumlarından sıkça söz edilir.

"Senden önce de peygamberlerle alay edildi. Ben inkâr edenlere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl olmuştu (bir bak)!" (Ra'd, 13/32)

"Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Ancak onlardan alay edenleri alaya almış oldukları şey çepeçevre kuşattı." (Enam, 6/10)

"Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak alay edenleri, alaya aldıkları şey kuşatıverdi." (Enbiya, 21/41)

Ancak Kur'an-ı Kerim, Müslümanlardan alay edenleri terk etmelerini, onları bu şekilde protesto ve boykot etmelerini istemektedir.

"Ayetlerimiz hakkında uygunsuz sözlere dalanları gördüğünde başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturacak olursa hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla birlikte oturma." (Enam, 6/68)

"Allah Kitap'ta size: "Eğer Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyarsanız, başka bir konuya dalmadıkları sürece yanlarında oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Şüphesiz Allah münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde biraraya getirecektir." (Nisa, 4/140)

Tabii bu âyetlerde, öncelikle yapılması istenen şey alaycıların terk edilmesi, dinlenmemesi ve yalnız bırakılmalarıdır. Bu, medya ortamındaki terki de kapsar. Çünkü karşına oturup senin peygamberinle, kitabınla ve değerlerinle alay edeni dinlemekle, bunu bir televizyon kanalı üzerinden yapanın televizyonunu izlemenin veya internette web sitesinde yapanın sitesine bakmanın, sosyal medya üzerinden yapanın hesabını takip etmenin bir farkı yoktur. Kişisel düşüncelerini ortaya koymak ve eleştiride bulunmak ile alay etmek aynı şey değildir. Senden farklı düşünen insanların görüşlerini ve saygı sınırları içinde kalan eleştirel yaklaşımlarını izlemekte veya okumakta mahzur yoktur. Ama iş saygı sınırlarını geçer ve hakaret, aşağılama yönüne kayarsa artık onu kesinlikle terk etmek, boykot etmek ve takibe son vermek gerekir.

Bu şekilde alay edenleri, aşağılamada bulunanları yaptıklarından vazgeçmeye zorlamak için ekonomik boykot uygulamak ise değerlerimize sahip çıkma açısından anlamlıdır.

Ekonomik boykotun herhangi bir tesirinin olmadığını düşünmek doğru değildir. 2005 ve 2006 yıllarında Danimarka'da Hz. Peygamber (s.a.s.) ile alay eden karikatürler yayınlanması üzerine Arap dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının Danimarka ürünlerinin boykot edilmesi kararları vermesi üzerine, bu ülkeden Arap dünyasına ihracat yapan şirketlerin Arapça gazetelere günlerce, kendilerinin söz konusu karikatürlerle ilişkilerinin olmadığını ve bu karikatürleri de onaylamadıklarını açıklayan tam sayfa ilanlar verdiklerini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü boykot bu şirketleri fena halde sarsmıştı.

Eğer boykot konusunda Müslüman toplumlar tam bir dayanışma içinde olur ve eylemi yaygınlaştırırlarsa bu, bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiş yüce peygamberle ve İslam'ın kutsal değerleriyle alay edenleri zorlayacaktır. Onlar için önemli olan dünya çıkarlarıdır. Bu çıkarlarını kaybetmeleri onları ciddi şekilde etkiler ve zorlar.

Saldırganlara karşı tavır koymanın önemli bir cihetini de boykot oluşturmaktadır. Boykotun yaygınlaşması ve etkisini göstermesi için herkesin kendini sorumlu görmesi gerekir. Ayrıca boykot sadece almamaktan ibaret kalmamalı, satmamakla da buna destek verilmelidir. Alanlar da satanlar da insanların inanç ve değerleriyle alay ederek gerçekte kendilerini aşağılık duruma düşürenlerin ürünlerinin mutlaka bir alternatiflerini bulabilirler. Bunun yanı sıra boykot sadece ferdi katılımdan ibaret kalmamalı. Çevremizdeki insanları da almamaları ve satmamaları için uyarmalıyız. Özellikle satanları uyarmaya biraz daha fazla ağırlık vermeliyiz.