Hafter'in saldırabileceği endişesi

10 Ekim 2020 Cumartesi, Yeni Akit

Libya'daki iç savaşın sona erdirilmesi ve siyasi çözüm bulunması amacıyla Fas'ın Buznika şehrinde geçen ayın 6'sı ile 10'u arasında Hafter'in sözde parlamentosu durumundaki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsil eden bir heyetle Libya Devlet Yüksek Konseyi'ni temsil eden heyet arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinin ikinci aşaması bu ayın başında yine Buznika şehrinde gerçekleştirildi. Görüşmelere Libya Devlet Yüksek Konseyi'ni temsilen 5, Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen de 5 kişilik bir heyet katıldı. Görüşmelerin ana konusu devletin üst makamlarının ve yetki organlarının paylaşılması konusunda bir ittifak sağlanmasıydı. Yapılan açıklamalarda bu konularda ilerlemeler sağlandığı ve bazı mevkilerin paylaşılması konusunda prensip anlaşması yapıldığı dile getirilmişti. Bu konuda 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalanan anlaşmanın 15. maddesinin esas alındığı ifade edilmişti. Ayrıca iç uzlaşma konusunda 2020'nin Ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Zirvesi'nden çıkan sonuçların nazarı dikkate alındığı ifade edilmişti.

Fakat maalesef yapılan görüşmelerde birtakım ilerlemeler kaydedilmesi ve bazı konularda anlaşmaya varılması, yetkilerin paylaşılması konusunda uzlaşmalar sağlanması Arap dünyasındaki dikta rejimleri tarafından Libya'yı karıştırmak için sahaya sürülmüş olan Halife Hafter'in saldırı tehditlerini ortadan kaldırmıyor ve ülkede sükûnet sağlanması konusunda bir ümit ışığı oluşturamıyor. Çünkü Hafter'in amacı Libya'da bir çözüm formülünün oluşturulmasına fırsat vermek değil, aynen Sisi'nin Mısır'da kurduğu gibi bir dikta rejimini Libya'ya hakim kılmaktır. Bundan dolayı askeri faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Fas'ın Buznika şehrinde sözünü ettiğimiz heyetlerin ikinci aşama görüşmelerinin sürdüğü sırada, 3 Ekim 2020 Cumartesi günü Suriye'den getirilen militanları taşıyan bir Rus uçağının Sirte'ye indiği açıklanmıştı. Bu milatanların Hafter'in saflarında savaştırılmak üzere nakledildikleri biliniyordu. Ondan üç gün önce yani 30 Eylül Çarşamba günü de Hafter'in silahlı birlikleri için askeri malzeme, silah ve teçhizat taşıyan iki askeri nakliye uçağının Sirte'deki askeri üsse indiğinin tespit edildiği haber verilmişti.

Gelişmelerle ilgili olarak yapılan açıklamalarda, Fas'taki görüşmeler sebebiyle sağlanan ateşkes sürecinde Hafter'in Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hazırlık faaliyetlerinin hiç durmadığına ve onun özellikle de Rusya'nın desteğiyle burayı hem milisler hem de teçhizat yönünden bir yığınak haline getirmeye çalıştığına dikkat çekilmişti.

Libya Ulusal Uzlaşma Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Es-Serrac da, Hafter güçlerinin saldırıda bulunabileceği endişesi taşıdıklarını, çünkü bu konuda kendilerine bazı önemli bilgiler ulaştığını dile getirerek Savunma Bakanlığı'ndan sürekli alarm durumunda ve hazırlıklı olmalarını istedi.

Serrac, Libya'nın Ulusal Polis Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada planlı bir şekilde yürütülen savaş sebebiyle ülkelerinin çok büyük kayıplar verdiğini ama bunun bazılarını, hâlâ barışa yanaşmaya ikna etmek için yeterli olmadığını; bazı uluslararası ve bölgesel güçlerin bu savaşta önemli çıkarlarının olduğu gerçeğinin artık kimseye gizli olmadığını dile getirdi.

Bu arada Savunma Bakanı Salahuddin En-Nemruş da Genelkurmay Başkanı'na acil telgraf çekerek, Hafter güçlerinin Beni Velid, Garyan ve Terhune şehirlerine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptıklarına dair kendilerine haberler ulaştığını hatırlatıp uyarıda bulundu. Bu yüzden En-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve bölgedeki askeri birliklerin komutanlarından muhtemel saldırılara karşı tüm hazırlıkları yapmalarını ve sürekli durumu takip ederek saldırıya imkân verecek herhangi bir açık kapı bırakmamalarını istedi.

Libya'da, masabaşı görüşmelerin başlatılması için 21 Ağustos'tan itibaren ateşkes ilan edilmişti. Ancak Hafter'in militanları anlaşmaya gereği gibi riayet etmedi ve zaman zaman bu ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediler.