Husilerin Sisi özentisi

11 Temmuz 2019 Perşembe, Yeni Akit

İran destekli Husi örgütünün Kuzey Yemen'deki Sana'da kurduğu örgütsel yönetime bağlı bir sözde mahkeme, Müslüman Kardeşler cemaatinin Yemen kanadının siyasi hareketi niteliğindeki Yemen Toplumsal Islah Partisi'nin ileri gelenlerinden ve mensuplarından otuz kişi hakkında idam kararı verdi. Bu kişilerin örgütün militanları tarafından kaçırılmış esirlerden oldukları ifade edildi. Uluslararası Af Örgütü ise bu kişiler hakkında verilen idam kararlarının iptal edilmesini ve örgüt militanlarının elinde esir olan bu insanların özgürlüklerine kavuşturulmalarını istedi.

Verilen haberlere göre Husi militanlarının örgütsel yönetimlerine bağlı olarak oluşturulan sözde mahkemenin idama mahkum ettikleri arasında Islah Partisi'ni destekleyen üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bulunduğu ifade edildi. Husi örgütünün sözde mahkemesi bu kişileri bombalama eylemleri, cinayetler ve hava saldırıları için koordinatları verme işlerini yapmak amacıyla hücreler oluşturmakla suçluyor. Aynı zamanda Husi militanlarının ifadesiyle "Yemen'in düşmanlarına yardımcı olmakla" suçlanıyorlar. Bununla söz konusu kişilerin Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki koalisyona yardım ettiği suçlamasında bulunuyorlar. Mahkum edilenler ise kendilerine yöneltilen suçlamaların tümünü reddediyorlar.

Verilen haberlere göre Husi militanlarının sözde mahkemesi aynı davada yargılanan altı kişiyi de beraat ettirdi. Tabii bu da güya yargılama yapıldığı, suçlamaların mahkeme nezdinde ele alındığı ve hükümlerin yargılama usûlüne göre verildiği iddiasında bulunabilmek için başvurulan bir taktikten başka bir şey değil. Altı kişiyi beraat ettirmeleri diğer otuz kişi hakkında verdikleri hükmün bir dayanağa göre verildiğini göstermeyeceği gibi zaten hukuk mantığına göre yapılan bir yargılamadan söz etmek de mümkün değil. "Mahkeme" süsü verilen kurum da gerilla örgütünün savaş mekanizmalarından biri ve yapılan yargılama da gerçekte savaşın bir boyutunu oluşturuyor.

Cenevre'de faaliyet yürüten Sam Haklar ve Özgürlükler Teşkilatı Başkanı Tevfik El-Hamidi, Husi örgütüne bağlı sözde mahkemenin tümü Islah Partisi'ne mensup toplam 30 kişiyi idama mahkum ettiğini ve idama mahkum edilenler arasında Sana Üniversitesi Filoloji profesörü Yusuf El-Bevvab ve Islah Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Nasr Es-Selami gibi önemli isimlerin de yer aldığını dile getirdi.

El-Hamidi verilen cezaların hukuki bir temelden tamamen yoksun olduğunu çünkü her şeyden önce hukuki bir temeli ve meşruiyeti olmayan sözde mahkeme tarafından verilmiş olduğunu dile getirdi.

El-Hamidi, Husi örgütünün mahkemesi tarafından idama mahkum edilen kişilerin 2015 yılında kaçırıldıklarını, bir buçuk yıl onların hiç ortaya çıkarılmadıklarını, bu süre içinde kendilerine işkence edildiğini, daha sonra yargılama aşamasında da kendilerini gereği gibi savunma imkanından tamamen yoksun bırakıldıklarını vurguladı.

Dediğimiz gibi Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Husi örgütüne çağrı yaparak idam kararlarını iptal etmesini ve idama mahkum edilmiş kişilerin de derhal özgürlüklerinin verilerek serbest bırakılmalarını istedi. UAÖ söz konusu idam kararlarının tamamen zalimce olduğunu ve hukuki temelden yoksun olduğunu belirtti.

Görüldüğü kadarıyla Yemen'in kuzeyinde, Sana'da, İran'ın desteğiyle ve yardımlarıyla bir gerilla saltanatı oluşturan Husi örgütü, kendisinin Suud rejimiyle yürüttüğü savaşı, Yemen halkının meşru haklarını ve değerlerini savunmak için faaliyet yürüten insanları mahkum etmek için kullanırken Mısır'ın çağdaş Firavun'u Abdülfettah Sisi'ye çok fazla özeniyor.