Abbas’ın Almanya ve Türkiye ziyareti

25 Ağustos 2022 Perşembe, Yeni Akit

Filistin Başkanı Mahmud Abbas yaklaşık 10 gün önce Almanya’yı ziyareti esnasında Federal Şansölye Olaf Scholz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Münih olimpiyatları esnasında İsrail takımına karşı düzenlenen eylemin 50. yıl dönümünde İsrail ve Almanya’dan özür dileyip dilemeyeceğinin sorulması üzerine Abbas, İsrail’in bu geçen elli yıl içinde Filistinlilere yönelik en az 50 katliam yani holokost gerçekleştirdiğini ifade etti.

Diyebiliriz ki Abbas hayatında ilk kez böyle cesaretli bir çıkış yapıyordu. Ama söylediği yine de gerçekte yaşananların tümünü değil bir kısmını oluşturuyordu. Siyonist katillerin geçen bu süre içinde gerçekleştirdikleri katliamların sayısı 50’den çok daha fazladır. İsrail’in katliamlarının Nazi katliamlarından geri kalır hiçbir yanı yoktur. Dolayısıyla Abbas’ın bu katliamları holokost olarak nitelendirmesi gayet yerinde bir tespitti.

Yunanca kökenli ve İngilizcede de kullanılan holokost kelime olarak “Büyük Felaket” anlamına gelir. Bilindiği üzere Filistinliler de İsrail işgal rejiminin kurulduğu ve Filistin topraklarının üçte ikisini işgal ettiği, 1948’de yaşanan olayı Nekbe olarak isimlendirirler. Bu da Arapçada “Büyük Felaket” anlamına gelir. İsrail işgal rejiminin Filistin’in Eski Kudüs, Batı Yaka ve Gazze bölgelerini işgal ettiği ve 1967 Haziran’ında yaşanan Altı Gün Savaşı’nı da İkinci Nekbe olarak isimlendirirler.

Bu itibarla siyonist işgalin Filistin’de sergilediği korkunç vahşet hakkında “holokost” kelimesi Filistinlilerin literatüründe zaten mevcuttur. Ama bu kelimeyi İngilizcedeki şekliyle değil de Arapça karşılığıyla kullanırlar ki Arapçadaki Nekbe kelimesinin daha güçlü bir anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Almanya’da Nazi saltanatının sebep olduğu Büyük Felaket, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle birlikte son buldu. Filistin’de ise 74 yıldan beri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İşgal rejiminin katliamları hiç bitmedi ve Filistin topraklarında siyonist işgal devam ettiği sürece biteceğini de kimse beklememeli. Çünkü siyonist vahşetin Nazi vahşetten farklı bir yanı yok.

Fakat şu işe bakın ki siyonist vahşeti hiç sorguya çekme ihtiyacı duymayan Batı medyası ve onu yönlendiren siyasi güçler, topraklarını işgalden kurtarmak için mücadele eden halkın yöneticisinden siyonist işgalciden ve onun hamiliğini yapan Almanya’dan özür dilemesini istiyor. Filistin topraklarını siyonist katillere ikram etmek için orayı işgal eden İngiliz İmparatorluğu, Nazi katliamının ezikliğiyle sürekli siyonist saldırganlığa arka çıkan Almanya ve siyonist vahşetin dünyadaki en büyük hamisi olan ABD ne zaman Filistin halkından özür diledi ki sıra bu halkın siyasi liderinin başkalarından özür dilemesine gelmiş olsun?

Ama ne kadar ilginçtir ki, Abbas’ın işgalci katillerin katliamları hakkında holokost kelimesini kullanması siyonist katillerden çok onun hamisi Almanya’nın zoruna gitti. Oysa Almanya’nın asıl zoruna gitmesi gereken, böyle katil bir rejime arka çıktığı ve bunun kendisinin tarihine bir utanç ve yüz karası olarak geçeceği gerçeğiyle karşı karşıya gelmesiydi. Evet, Almanya Nazilerin katliamlarından dolayı kendi geçmişini yargılarken, Nazilerden geri kalmayan bir siyonist vahşete arka çıkmaktan dolayı yüzü kızarmıyor. Utanmadan bir de Abbas hakkında polis soruşturması başlattı.

Böyle bir olaydan sonra Abbas’ın Türkiye’de ağırlanması ve Türkiye’nin Filistin davasına destek konusunda tutumunun değişmeyeceğini ortaya koyması önemli bir hadisedir. Bu ziyaretle Türkiye bir bakıma, işgal rejiminin katliamlarıyla ilgili gerçeği dile getiren Mahmud Abbas’a desteğini ortaya koymuştur.

Abbas’ın Türkiye’de misafir edilmesi aynı zamanda, son dönemde İsrail ile normalleşme konusunda atılan adımlardan dolayı bir denge politikası olarak değerlendirilebilir.

Ancak yönetimlerin siyasi tutumları bizim siyonist işgale karşı tavrımızı, işgalin gayrimeşruluğu ve onunla ilişkilerin normalleştirilmesinin reddi konusundaki tutumumuzu değiştirmez.