İngiltere’den şimdi de Patel Deklarasyonu

25 Kasım 2021 Perşembe, Yeni Akit

19. yüzyılda küresel emperyalizmin başını çeken İngiltere, Filistin topraklarını işgal için 31 Ekim 1917’de buranın güneyindeki Nakab Çölü’nün batısında yer alan Bi’ru’s-Seba’ya girmişti. İki gün sonra yani 2 Kasım 1917’de o zamanki Dış İşleri Bakanı Arthur Balfour’un imzasını taşıması sebebiyle ona nispet edilen meşhur Balfour Deklarasyonu’nu yayınladı.

Bu deklarasyonu yayınlamasının amacı Filistin’i kendisi için değil uluslararası siyonizmin başını çeken çetenin “devletleşmesine” imkan vermek için işgal ettiğini dünyaya duyurmaktı. Sonuçta bugün Filistin topraklarında “İsrail” adında bir gayri meşru devlet varsa onun gayri meşru babası da, siyonizmle gayri meşru ilişkiye giren İngiltere’dir.

Aslında tarihi doğru okuyan İngilizler bile bunun ülkeleri için bir utanç vesilesi ve yüz karası olduğunu, dolayısıyla Filistin’e yaptığı haksızlığı kısmen de olsa telafi edebilmesi ve ayıbının biraz üstünü örtmesi için Filistin halkının bağımsızlık, özgürlük ve gasp edilmiş haklarını geri almak için sürdürdüğü meşru mücadeleye destek vermesi gerektiğini söylüyor.

Ne var ki, mevcut İngiliz hükümetinde İç İşleri Bakanı olan Bayan Priti Patel’in geçtiğimiz cuma günü yani 19 Kasım’da yayınladığı ve Filistin’deki İslami Direniş Hareketi’ni yani Hamas’ı “terör” listesine alacağına, bunun İngiltere parlamentosu tarafından da onaylanması için öneride bulunacağına ve bu durumda Hamas’a destek verenlerin 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceklerine dair açıklama yapması, İngiliz emperyalizminin 104 yıl önce nerede duruyor idiyse bugün de aynı yerde olduğunu, tarihte işlediği ayıplarının üstünü örtme ihtiyacı duymadığını, çünkü bunlardan hiçbir utanç duymadığını gösterdi.

İç İşleri Bakanının bu deklarasyonu yayınlamasının, siyonist işgal rejimi başbakanı Naftali Bennett’in, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, İngiliz Başbakan Johnson’la yaptığı görüşmede ondan böyle bir talepte bulunmasından 10 gün sonra gerçekleşmesi talimatın siyonist işgalcilerden geldiğini, kararın hükümet tarafından verildiğini, bakanın ise kendisine verilen talimatı yerine getirdiğini gösteriyordu.

İngiltere’nin içinden ve dışından tepkiler olacağının ve kararın ülkeye olumsuz yansımaları olacağının bilinmesine rağmen siyonist başbakanın talimatının hemen on gün içinde yerine getirilmesi, İngiltere’nin gerçekte bağımsız olmadığının, hâlâ uluslararası siyonizmin güdümünde olduğunun ve bu yönüyle ABD’den bir farkı olmadığının açık göstergesidir.

Böyle bir kararda hedef alınan sadece Hamas değil, Filistin halkının işgale karşı sürdürdüğü özgürlük ve hak mücadelesidir. Çünkü böyle bir kararla aslında siyonist katillere, Filistin halkına yönelik saldırılarını bütün şiddetiyle sürdürmeleri için gerekçe verilmesi, Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesinin ise “terör” nitelemesiyle kirletilmesi amaçlanıyor.

Gerçekte ise Filistin halkı, siyasi iktidarı ele geçirmek veya birilerinin haklarını gasp etmek için değil kendisinin işgal edilmiş vatanını işgalden kurtarmak, gasp edilmiş haklarını geri almak ve yurtlarından çıkarılmış vatandaşlarının zorla ellerinden alınmış evlerine ve topraklarına geri dönmelerinin yolunu açmak için mücadele etmektedir ki bu tarih boyunca tüm hukuk sistemleri tarafından meşru kabul edilen bir mücadeledir.

Hamas’ın mücadelesi genel anlamda Filistin halkının verdiği mücadelenin bir parçasıdır. Şimdiye kadar silahlı mücadelesini sadece işgal edilmiş vatan topraklarında sürdürdüğü ve işgalci siyonistlere karşı bile işgal edilmiş topraklar dışında herhangi bir eyleme başvurmadığı, dolayısıyla verdiği mücadelenin “terör” olarak nitelendirilmesinin işgalci siyoniste destek amaçlı bir taraflılık olduğu açıktır.

Asıl terör ise Filistinlilerin evlerini hatta mezarlarını bile yıkan, onları yurtlarından zorla çıkaran, topraklarını gasp ederek yahudi yerleşim merkezleri inşa eden, her gece evlerini basarak insanlarını esir alan siyonist katillerin yaptığıdır.