İlim ve cihad önderi İzzettin Kassam

20 Kasım 2021 Cumartesi, Yeni Akit

Bugün, bir dönem Filistin’de İngiliz işgaline karşı verilen mücadelenin liderliğini yapan, sonrasında da Filistin halkının özgürlük mücadelesi için sürekli bir örnek ve öncü kabul edilen ilim ve cihad önderi İzzettin Kassam’ın şehit edilmesinin 86. yıl dönümü.

Muhammed İzzuddin ibnu Abdülkadir el-Kassam, 1880'de Suriye'nin Lazkiye şehrine bağlı bir sahil ilçesi olan Cebele'de dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu yerde aldıktan sonra 1896 yılında Mısır'daki Ezher Üniversitesi'nde tahsil görmeye başladı. Ezher'de öğrenim gördüğü süre içinde Mısır'daki İslâmi hareketin ileri gelenleriyle ilişkide bulundu. 1906'da buradaki ilmi tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde davet ve eğitim faaliyetleri yürüttü.

Kısa bir müddet Cebele'de ikamet etti. Sonra Türkiye'ye gelip bir sene kadar vaaz ve irşadda bulunup tekrar Cebele'ye döndü. Orada bir süre daha eğitim faaliyetlerinde bulundu.

O davet faaliyetleriyle uğraşırken İtalyanlar Libya'nın Trablusgarb şehrini işgale, Ömer Muhtar ve beraberindeki mücahitler de onlara karşı direnişe başlamıştı. O zaman İzzettin Kassam, Suriye'de Libya direnişi için yardım topladı. Topladığı yardım büyük meblağlara ulaştı. Halk yardım kampanyasına bütün imkânlarıyla katıldı. Şeyh İzzettin Kassam ve yetiştirdiği mücahitler Ömer Muhtar'a yardım için deniz yoluyla Trablusgarb'a ulaşmak üzere İskenderun'a geldi, ancak kırk gün kadar beklemelerine rağmen yola çıkamadılar. O zamanki Suriye hükümeti, mücahitleri geri çağırma emri çıkararak cihada katılmalarını engelledi.

Bunun ardından İzzettin Kassam, İngiliz işgaline ve siyonist teröre karşı mücadele etmek amacıyla 1921'de Filistin'e gitti.

Hayfa'ya yerleşti ve burada hem öğrenci yetiştirmekle, hem de halkı İslâmi yönden şuurlandırmak için vaaz ve irşad çalışmalarıyla meşgul oldu. Vaazlarında genellikle Siyonist tehlikeye dikkat çekiyor, halkı bu konuda uyanık olmaya çağırıyor ve cihada teşvik ediyordu.

Sadece vaaz ve irşad yoluyla insanları cihada hazırlamakla yetinmeyerek kendisi de bilfiil hazırlıkları başlattı. Bu hazırlık döneminde bir yandan samimi bir şekilde cihada katılacak eleman yetiştiriyor bir yandan da teçhizat ve maddiyat temin ediyordu. Bu çerçevede, öğrencilerinden ve halkın içinde kendisine bağlı Müslümanlardan "askeri bir birlik" kurdu. Bu birliğe Şeyh Kassam'ın ismine nispetle "Kassamiler" deniyordu.

Hayfa'da ve Filistin'in kuzeyinde çok başarılı mücadeleler verdiler. Bundan dolayı da Müslümanlar nazarında büyük itibar kazandılar.

1931'de cihadın fiilen başlatılması için hazırlıklar son aşamaya gelmiş, İzzettin Kassam'la, Kudüs'teki Kurtuluş Hareketi arasında irtibat da tamamlanarak güç birliği sağlanmıştı.

5 Nisan 1931'de fiilen cihad başlatıldı ve bu tarihte İzzettin Kassam'ın mücahitleri el-Yecur'a düzenledikleri bir saldırıda bazı işgalci İngilizleri ve onlarla işbirliği içindeki üç Siyonisti öldürdü. Bu olayın arkasından gerek İngiliz işgalcilere ve gerekse onların getirip Filistin topraklarına yerleştirdiği Siyonist teröristlere karşı çeşitli eylemler gerçekleştirildi.

Şeyh İzzettin Kassam'ın başlattığı bu kıyam, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı altıncı kıyam olarak yerini alıyordu.

İngiliz işgalciler İzzettin Kassam'ın verdiği cihattan ciddi şekilde rahatsız oluyor; onu ortadan kaldırmak ve birliğini dağıtmak için yoğun çaba harcıyorlardı.

İzzettin Kassam, 1935'te beraberindeki bazı mücahitlerle birlikte silah eğitimi için Cenin yakınındaki Ya'bed dağına çıktığı sırada işgalcilere casusluk yapan biri tarafından yeri ihbar edildi. İşgalciler 500 kişilik teçhizatlı birlikle onları karadan ve havadan muhasaraya aldı. Teslim olmaları çağrısında bulundular. Ancak mücahitler teslim olmayıp direnmeyi tercih etti. Bu kuşatma esnasında Şeyh Kassam'ın beraberinde sadece 14 mücahit bulunuyordu.

Çatışma şafağın sökmesinden önce başlayıp 20 Kasım 1935 sabahı 10.00'a kadar sürdü. Başta İzzettin Kassam olmak üzere bazı mücahitler şehit edilirken diğerleri de esir alındı.