Filistin’de seçim hazırlıkları

12 Şubat 2021 Cuma, Yeni Akit

Filistin’de başkanlık seçimleri son olarak 2005 yılının sonunda, parlamento seçimleri de 2006’nın Ocak ayında gerçekleştirilmişti. Filistin Anayasası’na göre bu seçimlerin dört yılda bir tekrarlanması gerekiyordu. Dolayısıyla 2005’in sonunda yapılan seçimlerle Filistin Yönetimi başkanlığına seçilen Mahmud Abbas’ın süresi 9 Ocak 2009’da sona ermiştir. Fakat Abbas o tarihten bu yana yeni bir seçim yapmaksızın bir emrivaki olarak başkanlık makamında kalmaya devam etmiştir.

Parlamento ise 2007 yazında yaşanan olaylar sebebiyle Mahmud Abbas’ın öncülüğünde Ramallah’ta oluşturulan hükümete geçerlilik kazandırılması amacıyla tamamen devredışı bırakıldı. Çünkü bu hükümetin parlamentodan güvenoyu alması imkanı yoktu. Dolayısıyla Ramallah’taki hükümet Meclis’ten güvenoyu alma yoluna gitmeden Batı Yaka bölgesinde ayrı bir siyasi otorite oluşturdu. O yüzden Meclis tamamen yok sayıldı. Yeni bir Meclis oluşturulması için de seçim yapılmadı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) 2005’teki başkanlık seçimlerine katılmadı. Dolayısıyla bu seçimleri kısa adı Fetih olan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin adayı Mahmud Abbas kazandı. Ama Hamas Ocak 2006’daki parlamento seçimlerine katıldı ve halkın büyük bir desteğiyle parlamentoda büyük çoğunluk elde etti.

Hamas parlamentoda çoğunluğu elde etmiş olmasına rağmen uygulamada bir güç birliği ve ittifak oluşması için Fetih ile koalisyon hükümeti kurmak istedi. Amacı kendisinin yalnızlaştırılmasının önüne geçmek ve küresel güçlerin desteklediği işgal rejiminin baskıları karşısında daha güçlü bir yapı oluşturmaktı. Başlangıçta bu koalisyon teklifine olumlu yaklaşan Fetih daha sonra İsrail ve ABD’nin birtakım vaatlerine kendini kaptırarak teklifi reddetti.

Bu arada eski parlamento, görev süresinin dolmuş olmasına ve yeni yasa çıkarma yetkisinin bulunmamasına rağmen seçimlerden sonra tekrar toplanarak özellikle güvenlik kurumları başta olmak üzere bazı önemli kurumları hükümetin yetkisinden alarak doğrudan başkanlığa bağlayan yasalar çıkardığını ilan etti. Eski parlamentonun görev süresinin dolmuş olması sebebiyle aslında bu yasaların bir geçerliliğinin olmaması gerekiyordu; ama söz konusu kurumlar bu yasalara binaen kendilerine hükümetin karışamayacağı iddiasında bulunarak talimatlarını yerine getirmediler. Bu kurumların kadroları da zaten Fetih’in elemanlarıyla doldurulmuştu. Bu durum Hamas hükümetinin elini kolunu iyice bağladı. Dolayısıyla hükümet kendi kurumlarını oluşturma yoluna gitti. Bunun ardından yaşanan olaylar bölünmeye yol açtı ve Abbas, Gazze’den Ramallah’a taşınarak orada ikinci bir hükümet oluşturdu. İsrail işgal rejimi de Gazze üzerinde daha önce başlatmış olduğu ablukasını daha da katılaştırdı.

O tarihten bu yana Filistin’deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve yeniden bir ulusal ittifak sağlanması için çalışmalar ve görüşmeler yapılıyordu. Zaman zaman anlaşmalar da yapıldı ama uygulama aşamasında zorluklar yaşandı. Bu bölünmüşlük tabii ki dört yılda bir yapılması gereken seçimlerin gerçekleştirilmesini de engelledi.

3 Eylül 2020’de Beyrut ve Ramallah’ta Filistin’deki direniş gruplarının tümünün temsil edildiği eş zamanlı bir toplantıda, 23-25 Eylül 2020’de de Hamas ile Fetih arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerde yeniden diyalog sürecinin başlatılması ve seçimlerin yapılması konusunda ittifak sağlandı.

Bu ittifakın ardından Mahmud Abbas, 15 Ocak 2021 tarihinde Filistin’de parlamento, başkanlık ve Filistin Ulusal Konseyi için seçimler yapılmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu kararnameye göre 22 Mayıs 2021’de parlamento, 31 Temmuz’da başkanlık, 31 Ağustos’ta da FKÖ’nün bir temsilciler meclisi niteliği taşıyan Filistin Ulusal Konseyi için seçim yapılacak.

Seçimlerle ilgili bazı genel kuralların ve izlenecek politikanın belirlenmesi için 8-9 Şubat tarihlerinde Filistinli grupların temsilcilerinin katıldığı bir diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda bazı kurallar belirlendi ve sonuç bildirisi şeklinde kamuoyuna duyuruldu.