Kudüs Hakkında

Kudüs tarihte tevhit mücadelesinin önemli bir merkezi olmuştur. Bundan dolayı tevhit mücadelesini sürdürenlerin Kudüs’e sahip çıkmaları gerekir.

Siyonist yönetimin bugün buradaki varlığı tamamen işgaldir. Gerçekte Kudüs’ün doğusundaki varlığı da batısındaki varlığı da işgaldir. Çünkü bu bölgelerin üzerindeki hakimiyeti arasında sadece zaman farkı vardır, mahiyet farkı yoktur. Mahiyet itibariyle her ikisi de işgaldir.

Bu sebeple Kudüs bir bütün olarak Filistin beldesi ve İslâm toprağıdır.

Fakat küresel emperyalizmin Kudüs üzerindeki siyonist işgali meşrulaştırmak amacıyla çeşitli oyunlara ve taktiklere başvurduğu da bir realite olarak karşımızda durmaktadır. Küresel emperyalizmin politikaları açısından Kudüs’te siyonist işgalin iddialarının haksız ve geçersiz, bizim söylediklerimizin ise doğru ve haklı olması bir şey ifade etmiyor. Bu durum karşısında Kudüs’e sahip çıkmak için güçleri birleştirmeye ve haklılığımızı aynı zamanda güçle teyit etmeye ihtiyacımız var. Bunun için Kudüs konusunda bilinçlendirme çabalarının yaygınlaştırılması ve bu davaya tevhit bilinciyle sahip çıkılması gerekiyor.

Haklılığımızı anlatmamız da meseleye hukuk ve adalet çerçevesinde bakanların yaklaşımlarını etkileyecek ve bu da Kudüs davasına sahip çıkma mücadelemize güç katmamıza vesile olacaktır.