Şehadet Yıldönümünde Ahmed Yasin

22 Mart 2006 Çarşamba, Vakit gazetesi

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümüydü. 20 Mart Amerikan emperyalizminin Irak'ı işgal için saldırı başlatmasının yıldönümüydü. Bu vesileyle biz geçen haftaki son yazımızda iki hadiseyi birlikte zikreden ve haçlı zihniyetinin dünüyle bugününü kıyaslayan bir yazı yazmıştık.

22 Mart 2006 da Şeyh Ahmed Yasin'in işgalci siyonistler tarafından şehit edilişinin ikinci yıldönümü. Ahmed Yasin'in şehit edilmesinin üzerinden fazla zaman geçmeden, bayrağı ondan devralmış olan Abdülaziz Rantisi de şehit edilmişti. Bu yüzden bu hafta Filistin'de Şehitler Haftası olarak ihya ediliyor.

Filisin'de bir yandan da dünya gündemine oturan önemli gelişmeler yaşanıyor. HAMAS hükümet listesini özerk yönetim başkanı Mahmud Abbas'a takdim etti. Biz inşallah listede yer alan isimlerden bazılarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. HAMAS bir yandan hükümeti oluşturmaya çalışırken diğer yandan ABD ve İsrail'in kıskaca alma politikalarına karşı alternatif kapılar bulma amacıyla başlattığı diplomatik atağını sürdürüyor. Teşkilatın dışarıdaki kanadının oluşturduğu heyet Filistin yönetimine destek sağlama amacıyla ziyaret ettiği Yemen'den sonra Bahreyn'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Buralarda yapılan görüşmelerden ve yaşanan gelişmelerden de söz etmek gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan işgalci siyonist devlet Amerikan emperyalizmini de arkasına alarak Filistin halkını kıskaca alma çabalarını bütün şiddetiyle sürdürüyor. Bunların başında ise çağdaş emperyalizmin siyasi terör metotlarının başında gelen aç bırakma metodu gelmektedir. İşgalci devlet özellikle Gazze ahalisinin dışarıyla irtibatını sağlayan kapıları kapatarak gıda ürünlerinin ve zorunlu sağlık malzemelerinin girişini engelliyor. Bu yüzden birkaç günden beridir Gazze'de ekmek krizi diye adlandırılan önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Sağlık malzemeleri konusunda da ciddi sıkıntılar var. Bütün bu gelişmeler hakkında okuyucularımıza ayrıntılı bilgiler vermek gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bugünkü yazımızda bu konulara sadece kısa notlarla temas ederek şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle Şeyh Ahmed Yasin'den söz etmek istiyoruz.

Şeyh Ahmed Yasin 22 Mart 2004 tarihinde 67 yaşındayken bir sabah namazı çıkışında işgalci siyonistlerin füze saldırılarına hedef olarak şehadete ulaşmıştı. Onun şehit edilmesi Filistin halkına ve ümmetin yaralarıyla imanî bilinçle ilgilenenlere gayet ağır gelmişti. Ama kendisi için bir kazançtı. İman davası ve Filistin'in işgalden kurtarılması için kararlılıkla mücadele ettikten sonra yatağında ölmek belki onun daha çok ağırına gidecekti. Çünkü o bir direniş önderi olduğu gibi "Ve'l-mevtu fî sebili'llahi esmâ emâninâ (:Allah yolunda ölmek arzularımızın en yücesidir)" diyenlerdendi.

Bazı önderler vardır ki onların ölümleri binlercesinin belki milyonlarcasının dirilişine vesile olur. Bu sebeple düşman onları öldürmekle bir ayakbağını çözdüğünü zanneder ama kendini bir çıkmaz sokağa attığını görür. Düşünceleriyle ve kararlılığıyla yetişen nesle örnek olan Seyyid Kutub bu gibilere bir örnektir. Kendini feda etti ama yetişen nesillere iman ve davada kararlılığı öğretti. Küfür ve fısk çamurunun her tarafı kuşattığı ortamda ondan etkilenen, onu örnek alan gençler imanî dirilişe kavuştular. Böylece bir ölüm milyonlarca dirilişe vesile oldu.

Şeyh Ahmed Yasin de şehadetiyle nicelerinin dirilişine vesile olan, kararlılığıyla müstesna bir örnek ortaya koyan direniş önderlerindendir. İşgalci siyonist devlet onu öldürmekle Filistin direnişini başsız bırakacağını ve işgal altındaki vatanı kurtarmak için mücadele edenlerin gözlerini korkutacağını sanıyordu. Ama korkmak zorunda kalan o oldu. Korkusuzca ve kararlı bir şekilde yürütülen mücadele onu Gazze'den çekilmeye zorladı. Bu zafer, işgale karşı direniş seçeneğini seçenlerin sayılarının artmasına vesile oldu ve Şeyh Ahmed Yasin'in attığı tohumların büyüyüp ağaç olmasıyla teşekkül eden Filistin İslâmî Direniş Hareketi (HAMAS) siyaset alanında da büyük bir başarı gerçekleştirdi.

Ahmed Yasin sağlığında düşünceleriyle, örnek tavrıyla ve kararlı mücadelesiyle, ölümünde de şehadetiyle cihad yolunu aydınlatanlardan oldu. Yüce Allah'tan kendisine rahmet ve mağfiret diliyoruz. Allah şehadetini kabul etsin. Bizleri de iman ve hak yolunda mücadelede kararlı olanlardan eylesin.

İrtibatlı Yazılar

  • Şeyh Ahmed Yasin
  • Ahmed Yasin'in Şehit Edilmesi Hakkında Haksöz'ün Yaptığı Röportaj