Müslüman İlim Adamlarının ve Önderlerin Filistin'in Herhangi Bir Parçasından Taviz Verilmesinin Haram Olduğuna Dair Açıklamaları

Eski Kudüs müftüsü ve 1936 hareketinin lideri Emin el-Huseyni, Filistinli bazı ilim adamlarıyla birlikte
Hiçbir kişi veya kuruluşun yahudilere Filistin üzerinde hâkimiyet hakkı tanımaya ve oranın herhangi bir parçasından taviz vermeye ya da onlara herhangi bir yetki vermeye hakkı yoktur. Onlara böyle bir hak veya yetki tanımak Allah'a, Peygamberine ve Müslümanlar tarafından korunması istenen emânete hıyanettir. Yüce Allah buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin." (Enfal, 27) Müslümanların kutsal varlıklarını satmaktan, Müslüman topraklarını Allah'ın Peygamberinin ve Mü'minlerin düşmanlarına peşkeş çekmekten daha büyük hıyanet ne olabilir?
Biz şunu kesin olarak ifade ediyoruz ki Filistin İslâm toprağıdır ve İslâm toprağı olarak kalacaktır. Fâtih Salahuddin orayı haçlıların kirlerinden kurtardığı gibi İslâm kahramanları yahudilerin kirlerinden kurtaracaktır. "Onun haberini bir süre sonra muhakkak bileceksiniz." (Sad, 88)
Bu toprakların varislerine düşen görev de Müslümanların miraslarını korumak ve bu mirası canlarıyla ve mallarıyla savunmaktır. Bundan sonra, Müslüman ilim adamlarının, düşünürlerin ve önderlerin görevi Müslümanları korumak, onların değişik seçenekler ve farklı değerlendirmeler karşısında kalıp da karar verme zorluğu çektikleri zaman doğruyu kendilerine göstermektir.

Kulunu bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürüten Allah'a hamd olsun. Alemler için mübârek kılınmış olan, Müslümanların ilk kıbleleri, peygamberler yurdu, ilâhi tebliğlerin indiği ve kıyamet gününe kadar da cihad ve direniş toprağı özelliğini taşıyacak olan yerlere bir gece vakti yürütülen Yüce Peygamber'e, onun seçkin âline, tertemiz misk kokulu kanlarıyla o temiz toprakları sulayan, böylece o toprakların üzerinde İslâm'ın hâkim olmasını sağlayan sahabilerine salat ve selâm olsun. O sahabiler, o topraklara yüce inancın bayrağını dikmiş, o toprakların bağrında barındırdığı Kudüs'ün kutsal değerlerini şirk ve küfürle kirletmiş olan düşmanlarını oradan çıkarmışlardır. Bu toprakların varislerine düşen görev de Müslümanların miraslarını korumak ve bu mirası canlarıyla ve mallarıyla savunmaktır. Bundan sonra, Müslüman ilim adamlarının, düşünürlerin ve önderlerin görevi Müslümanları korumak, onların değişik seçenekler ve farklı değerlendirmeler karşısında kalıp da karar verme zorluğu çektikleri zaman doğruyu kendilerine göstermektir. Bu vesikayı imzalayan bizler de, şu son derece zor şartlar altında bildiriyoruz ki, insanlar içinde iman edenlere en çok düşman olan yahudiler Filistin'i gasbetmiş, orada yaşayan Müslümanların haklarına tecavüz etmiş, o toprakların gerçek sahiplerini yurtlarından çıkarmış ve oranın kutsal değerlerini kirletmişlerdir. Müslümanların dinlerini tamamen yok etmeden, varlıklarına son vermeden ve bütün her yerde üzerlerine saldırmadan da hiçbir uluslararası karar onları durduramayacaktır. Gerçeği insanlara açıklamamamız üzere Yüce Allah bizden kesin söz ve ahit aldığından, biz de şunu bildiriyoruz ki, Filistin'i kurtarmanın tek yolu cihaddır. Hiçbir durumda yahudilerin Filistin'in bir karış toprağı üzerinde bile hâkimiyet haklarının itirafı caiz olmaz. Hiçbir kişi veya kuruluşun yahudilere Filistin üzerinde hâkimiyet hakkı tanımaya ve oranın herhangi bir parçasından taviz vermeye ya da onlara herhangi bir yetki vermeye hakkı yoktur. Onlara böyle bir hak veya yetki tanımak Allah'a, Peygamberine ve Müslümanlar tarafından korunması istenen emânete hıyanettir. Yüce Allah buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamberine hıyanet etmeyin ve bile bile size emanet edilen şeylere hıyanet etmeyin." (Enfal, 27) Müslümanların kutsal varlıklarını satmaktan, Müslüman topraklarını Allah'ın Peygamberinin ve Mü'minlerin düşmanlarına peşkeş çekmekten daha büyük hıyanet ne olabilir? Biz şunu kesin olarak ifade ediyoruz ki Filistin İslâm toprağıdır ve İslâm toprağı olarak kalacaktır. Fâtih Salahuddin orayı haçlıların kirlerinden kurtardığı gibi İslâm kahramanları yahudilerin kirlerinden kurtaracaktır. "Onun haberini bir süre sonra muhakkak bileceksiniz." (Sad, 88) Allah'ın salatı ve selâmı, kulu ve Peygamber'i Muhammed'in, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Bu belgeyi imzalayan Müslüman ilim adamları ve önderler:

1.Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı.
2.Muhammed Gazali, eski Mısır Vakıflar bakanı vekili, Eski Cezayir Kostantine İslâm Üniversitesi Rektörü, tanınmış ilim adamlarından.
3.Dr. Ömer Süleymân el-Eşkar, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi, Kuveyt'in tanınmış ilim adamlarından.
4.Dr. Hâlid el-Mezkur, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi, Uluslararası Zekât Konseyi Yönetim Kurulu genel sekreteri. Kuveyt'in tanınmış ilim adamlarından.
5.Prof. Dr. Vehbe ez-Zuhayli, Dımeşk (Şam) Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi.
6.Tâyis Abdullah el-Cemili, Kuveyt Eğitim Bakanlığı'nda öğretim görevlisi, Kuveyt'in tanınmış ilim adamlarından.
7.Dr. Muhammed Atâ Seyyid Ahmed, Malezya İslâm Üniversitesi öğretim üyesi.
8.İbrâhim Zeyd el-Kiylâni, Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı. Amman el-Huseyni Camisi'nin hatibi. Ürdün'ün tanınmış ilim adamlarından.
9.Dr. Muhammed Naim Yâsin, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi.
10.Dr. Muhammed Osman Şebir, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi.
11.Dr. Hemmâm Said, Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi. Ürdün'ün tanınmış ilim adamlarından.
12.Dr. Uceyl en-Neşemi, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı.
13.Dr. Mustafa Muhammed Arcâvi, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi ve Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi öğretim üyesi.
14.Nâdir en-Nevri, Kuveyt Vakıflar Bakanlığı Din İşleri İdâresi müdürü. Kuveyt'teki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
15.Ahmed ibnu Hamd el-Halili, Umman Sultanlığı müftüsü ve Umman'ın tanınmış ilim adamlarından.
16.Abdurrahman Bâh, Gine eski Din İşleri bakanı.
17.Dr. Abdullah Azzam, İslâmâbâd İslâm Üniversitesi eski öğretim görevlisi. (Bu belgeyi imzalamasından bir süre sonra, Kasım 1989'da Pakistan'ın Peşaver şehrinde şehid edildi.)
18.Prof. Dr. Abdussettâr Fethullah Said, Ezher Üniversitesi Usulu'd-din Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
19.Muhammed Zekiyyuddin Muhammed Kâsım, Kuveyt Hamdan Camisi hatibi.
20.Dr. Fethi Yeken, Lübnan'daki Cemaati İslâmiye'nin genel sekreteri.
21.Dr. Ali es-Sâlus, Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde öğretim üyesi.
22.Dr. İsâ Zeki Şakra, Kuveyt Vakıflar Bakanlığı'nın organize ettiği Fıkıh Ansiklopedisi'nde araştırma görevlisi.
23.Dr. Tevfik el-Va'i, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi'inde öğretim üyesi.
24.Dr. Nezih Hammad, Suudi Arabistan Ummu'l-Kurâ Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
25.Câsim Muhelhel, Kuveyt Eğitim Bakanlığı'nda öğretim görevlisi. Kuveyt'teki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
26.Abdurrahman Abdulhâlık, Kuveyt el-Haciri Camisi'nin hatibi. Kuveyt'teki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
27.Ahmed el-Kattân, Kuveyt Eğitim Bakanlığı'nda öğretim görevlisi ve cami hatibi. Kuveyt'teki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
28.Dr. Muhammed eş-Şerif, Kuveyt Temel Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi. Kuveyt'in tanınmış ilim adamlarından.
29.Abdullah el-Ma'tuk, Kuveyt Temel Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi.
30.Dr. Ahmed Hasan Ferhât, Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi'inde öğretim üyesi.
31.Dr. Abdullah İbrâhim, Malezya Milli Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Şeriat bölümü başkanı.
32.Dr. Hasan Muhammed Selim, Fıkıh doktoru.
33.Muharrem Arifi, Lübnan'ın tanınmış ilim adamlarından.
34.Abdurabbirresul Seyyâf, Afganistan'daki mücâhid liderlerinden.
35.Gulbeddin Hikmetyâr, Afganistan'daki mücâhid liderlerinden.
36.Burhaneddin Rabbani, Afganistan'daki mücâhid liderlerinden.
37.Ahmedşâh Mes'ud, Afganistan'daki mücâhid liderlerinden.
38.Muhammed Ahmed er-Râşid, Irak'ın ileri gelen ilim adamlarından.
39.Mahfuz en-Nahnah, Cezayir İrşâd ve Islâh Cemiyeti başkanı, Cezayir'deki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
40.Râşid el-Gannuşi, Tunus İslâmi Yöneliş Hareketi'nin lideri.
41.Dr. Isam el-Beşir, Fıkıh doktoru. Sudan'ın tanınmış ilim adamlarından.
42.Sadık Abdullah Abdulmâcid, Sudan'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
43.Oğuzhan Asiltürk, Türkiye'nin eski içişleri bakanı. Uluslararası İslâmi Hayır Konseyi'nin kurucu üyesi.
44.Muhammed Emin Saraç, Fatih Camii müderrislerinden. Türkiye'deki tanınmış ilim adamlarından.
45.Hafız Selâme, Mısır'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
46.Dr. Abdusselâm el-Hirâs, Fas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Arap Edebiyatı bölümünün başkanı.
47.Ebu'l-Leys en-Nedvi, Hindistan'daki Cemaati İslâmiye'nin emiri.
48.Nur Muhammed, Loryaking Ziraat Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve "Yeni Hayat" dergisinin yazı işleri müdürü.
49.Abdulhalim Vasi Ahmed, Hindistan asıllı ilim adamlarından. Katar'da görevli.
50.Müfti Şemsuddin, Hindistan'daki tanınmış ilim adamlarından. Hindistan'daki Cemaati İslâmiye'nin merkezinde genel ilişkilerden sorumlu.
51.Abdulhak el-Felâhi, Hindistan'daki tanınmış ilim adamlarından. Hindistan'daki Cemaati İslâmiye'nin Yeni Delhi'deki merkezinde görevli.
52.Faysal Mevlevi, Lübnan'daki tanınmış ilim adamlarından ve bu ülkedeki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
53.Muhammed Abdurrahman, Komor Adaları Cumhuriyeti müftüsü ve Din İşleri başkanının müsteşarı.
54.Dr. Taha Cabir el-Ulvâni, İmam Muhammed ibnu Suud Üniversitesi'nde Fıkıh Usulü profesorü olarak görev yaptı. ABD'deki İslâmi Düşünce Enstitüsü'nün müdürü.
55.Dr. Ahmed Muhammed el-Assal, İslâmabad Uluslararası İslâm Üniversitesi'nin rektör yardımcısı.
56.Mustafa Meşhur Meşhur, Müslüman Kardeşler cemaatinin genel mürşidinin yardımcısı.
57.Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'de Refah Partisi'nin genel başkanı.
58.Kadı Hüseyin Ahmed, Pakistan'daki Cemaati İslâmiye'nin emiri.
59.Dr. Emin Muhammed Osman, Sudan'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
60.Mahmud el-Iyd, Mısır'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.
61.Vahiduddin Han, Hindistan'daki İslâmi Araştırmalar ve Davet Merkezi'nin müdürü ve Hindistan'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.

müdürü ve Hindistan'daki İslâmi hareketin ileri gelenlerinden.